nieuws

Groningen stelt traces vast voor wegomleggingen

bouwbreed

Gedeputeerde staten van Groningen hebben de definitieve traces van de nieuwe wegomleggingen om Appingedam en Holwierde vastgesteld. Tegen het eind van 1993 kan met de werkzaamheden worden begonnen.

Reeds in juli namen GS een principe-besluit over de traces.

Daarna werden via openbare hoorzittingen de reacties van de bevolking en belanghebbenden gepeild. De binnengekomen reacties gaven echter, aldus GS, geen aanleiding om het college tot een ander standpunt te brengen.

Reageer op dit artikel