nieuws

Gedeelte bloemenveiling reeds in april in gebruik

bouwbreed

Een deel van de uitbreiding van de bloemenveiling te Aalsmeer is niet in juni, maar reeds in april gereed voor gebruik. De overige ca. 70% wordt in oktober opgeleverd, volgens de oorspronkelijke planning.

De oplevering van ca. 30% van het po in april is mogelijk geworden door een versnelde uitvoering van een deel van de prefab betonconstructie. De bedrijfsruimte komt daardoor nog voor de voorjaarsdrukte ter beschikking van de Cooperatieve Vereniging ‘Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer’

(VBA).

Volgens ing. R.A. Looman van Twijnstra Gudde Management Consultants te Amersfoort, de pomanager van de uitbreiding, is onder andere vanwege de snelheid van bouwen gekozen voor uitvoering in prefab beton. Een tweede reden is de flexibiliteit van prefab. “Het logistieke proces van de bloemenveiling is voortdurend aan verandering onderhevig” , aldus Looman. “Tijdens de bouw worden nog wijzigingen in het programma aangebracht. Met standaard prefab beton ke we zelfs enkele weken voor de uitvoering van een deel van het werk nog inspelen op de veranderende eisen. Ook in de toekomst is het gebouw relatief gemakkelijk aan te passen. De constructie maakt het mogelijk vloerdelen te vervangen door hellingbanen, en verbindingsbruggen en tussenvloeren aan te brengen.”

Vrachtwagens

Een derde reden om voor prefab beton te kiezen was, dat de verdiepingsvloeren geschikt moeten zijn voor vrachtverkeer. De vloer op 5,4 meter boven het peil is geschikt voor aslasten tot 6 ton, de vloer op 10,8 meter voor aslasten tot 10 ton. Looman: “Het is alsof je een grote brug bouwt. Ook op de verdiepingen komen ‘dockboards’ voor het lossen en laden van vrachtwagens. Langs de gevels worden kantoren gerealiseerd, en op het dak een parkeerterrein en een vergadercentrum.”

Met ca. 630000 m2 vloeroppervlak is de bloemenveiling het grootste aaneengesloten gebouw ter wereld, stelt Looman. “De eerste en tweede fase zijn destijds in staal uitgevoerd. In 1984 en 1986 zijn de derde en de vierde fase gebouwd, in prefab beton. Waar we nu mee bezig zijn is fase5, die voorziet in een uitbreiding van het vloeroppervlak met ca 15%. De investering ligt in de orde van f.130 miljoen, inclusief de procesinrichting. Om de bouwrente te drukken is het aantrekkelijk om zoveel mogelijk tegelijk op te werken, alles in elkaar te passen en zo snel mogelijk op te leveren.”

Montage

Tussen de eerste paal en het moment van ingebruikname liggen 17 maanden. Volgens M.F.M. Buijvoets van Betonson BV te Son, de leverancier van de prefab betonnen elementen, zal de betonconstructie in 11 maanden gereed zijn. “We zijn in week 27 begonnen met de bouw en ronden de montage af in week 51” , aldus Buijvoets. “Dadelijk na de opdrachtverlening in februari zijn we met de produktie begonnen. In totaal verwerken we ca. 16000 m beton, in ongeveer 3400 elementen. Zij worden geproduceerd bij de vestigingen van Betonson te Arkel, Kampen en Son. De fabricage van een aantal liggers is uitbesteed aan Schokbeton BV te Koudekerk aan den Rijn.”

De logistiek op het bouwterrein is een verhaal apart. Er wordt gebruik gemaakt van een kraan op rupsbanden, die de elementen van de vrachtautos in het werk plaatst. Betonson maakt gebruik van een transporteur, die via het expeditieknooppunt te Son opdrachten krijgt om de gerede elementen op te halen. Op het bouwterrein zijn niet meer dan 5 a` 6 wagens tegelijkertijd aanwezig. Toch komen er tussen 25 en 45 vrachten per dag aan. Om de logistiek van het veilen zelf niet te verstoren, gaan zij via een achteringang het terrein op. Een complicatie is het spitsuur, omdat uitgeschoven trailers dan geen gebruik mogen maken van de toegangswegen.

Reageer op dit artikel