nieuws

De geschiedenis van het kerstfeest

bouwbreed

De juiste dag van de geboorte van Jezus is onbekend. De evangelien geven daarover geen inlichting. Sedert de vierde eeuw vieren de Christenen Kerstmis. Rond deze tijd ontstonden de beide grote feesten van de Kersttijd. De Roomse kerk heeft de 25ste december gekozen. Deze dag gold in het gehele Middellandse zeegebied als de geboortedag van de onoverwinnelijke zonnegod.

Tegelijk was het de dag van de Noorse winterzonnewending.

De Kerk viert daarmee Christus als de ware zon en het ‘licht der wereld’, dat de heidense zonnegod verdrijft. De kerken van het oosten hebben aan de zesde januari de voorkeur gegeven. Het is de dag waarop Jezus gedoopt en door zijn vader als zijn zoon aan de wereld werd voorgesteld.

Het Duitse woord Weihnachten is reeds zeer oud. ‘Wih’ is oud-Hoogduits en betekent ‘heilig gewijd’. Er is geen andere nacht zo heilig als deze, waarin God in Jezus Christus mens werd.

De Kerstkribbe wordt in 1223 voor de eerste maal door de heilige Franciscus van Assisie in Greccio (Italie) in een kerk opgesteld. Zoals de herders in Bethlehem reisden de gelovigen als pelgrims naar de kribbe. Reeds spoedig stonden kribben in vele kerken en kloosters, later ook in scholen en woningen. Rond deze tijd ontwikkelden zich ook talrijke kribbe-spelen, die het Kerstevangelie aanschouwelijk moesten voorstellen.

De Kerstboom gaat terug naar voor-chistelijke gebruiken.

Voor de viering van de winterzonnewending werden in de twaalf nachten tussen Kerstmis en Driekoningen groene twijgen als bescherming en tovermiddel en ter bezwering van de zomer geslagen. In alle culturen en godsdiensten is de altijd groene boom woonplaats van de goden en daarmee teken van leven geweest.

Vruchtbaarheid en groei worden aangekondigd.

Ook in het Heilige Schrift en geschriften speelt de boom een grote rol; van de boom uit het Paradijs tot de boom van het kruis. Het gebruik een kerstboom op te stellen kwam in de Elzas en in het Zwarte Woud rond 1509 in zwang en werd door Maarten Luther en de Hervormers tot kerstsymbool van de Protestanten verklaard.

Tegen het einde van de 19de eeuw kreeg ook de den toegang tot de katholieke kerken en woningen.

Reageer op dit artikel