nieuws

Bredero Price door Begemann verkocht

bouwbreed Premium

De Koninklijke Begemann Groep heeft haar dochtermaatschappij Bredero Price Holding (pijpbekleding voor de olie- en gasindustrie) voor f.360 miljoen verkocht aan een consortium van internationale investeerders. Die groep staat onder leiding van de Britse institutionele belegger Charterhouse Development Capital Ltd.

Blijkens een summier persbericht van Begemann zal de transactie leiden tot een verdere versterking van de balans.

Eind vorig jaar had Begemann een eigen vermogen van 27 procent van het balanstotaal.

Een positie die volgens analisten vooral voor een kapitaalintensief conglomeraat als Begemann weinig florissant kan worden genoemd.

Begemann wilde Bredero Price aanvankelijk introduceren op een buitenlandse effectenbeurs. Genoemd werden de beurzen van Londen en Singapore. In een toelichting op het jaarverslag over 1991 maakte president-directeur Joep van den Nieuwenhuyzen in april vorig jaar bekend dat na Bredero Price mogelijk andere dochterondernemingen naar de beurs zouden worden gebracht.

Aanleiding tot deze stap vormde volgens Van den Nieuwenhuyzen de structurele onderwaardering van aandelen van de moedermaatschappij.

Waarom Bredero Price nu toch onderhands is verkocht, is onduidelijk. Bij Begemann was niemand voor commentaar bereikbaar.

Bredero-concern

Joep van den Nieuwenhuyzen verwierf in 1986 een meerderheidsbelang in Bredero Price, dat afkomstig was uit de failliete boedel van het Brederoconcern. In oktober vorig jaar kocht Begemann het resterende belang van 49,5 procent van Norwegian Contractors en Spie Capaq.

Volgens curator mr. A. Voute was Bredero Price in 1986 en de jaren daarvoor verliesgevend. Door het aantrekken van de markt en een grondige saneringsoperatie maakte de onderneming onder Begemann al snel weer winst. Eind vorig jaar had Bredero Price 1300 medewerkers in dienst in tien vestigingen in Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Zuidoost-Azie.

De omzet bedroeg in 1990 f.127 miljoen. Het totale Begemann-concern behaalde over 1991 een omzet van f.1,735 miljard en een winst van f.85 miljoen.

Reageer op dit artikel