nieuws

Bouwbedrijf kiest toch collectieve vakantie

bouwbreed

Vervolg van pag. 1

sluiting met aannemers c.q. toeleveranciers is qua grootte het derde nadeel van de nieuwe regeling. Opmerkelijk is ook dat 11% van de geenqueteerde gww-bedrijven als nadeel opgeeft dat de bedrijfsleiding dan zelf niet met vakantie kan.

Dat speelt al minder bij de onderaannemers (8%) en b&u (7%). Grotere vrijheid voor het personeel noemt bijna 50% van de ondervraagden een voordeel van de ‘nieuwe regeling. Zon 64% van de ondervraagde schilders-, stukadoors- en metselbedrijven vindt de mogelijkheid dat er de hele zomer kan worden doorgewerkt een voordeel van de nieuwe situatie.

Een betere, meer flexibele afstemming werkdruk-vakantie wordt, behalve in de gww-sector in elke andere sector in 10% van de gevallen als voordeel genoemd. Opmerkelijk is hier dan 40% van de toeleveranciers als voordeel noemt meer continuiteit in de afzet, terwijl de overige respondenten dat geen enkele keer noemden. Van alle bedrijven in de uitvoerende sector van de bouw zal 76% gedurende de zomervakantie geheel sluiten.

Tien procent gaf te kennen in ieder geval door te werken. Bij de toeleveringsbedrijven liggen deze percentages op 37 respectievelijk 38. Als gekeken wordt naar de regio, waarin de bedrijven zijn gevestigd, valt op dat geen enkel bedrijf in de regio noord en midden te kennen heeft gegeven te willen doorwerken. Dat gaat voor 13% van de bedrijven, die in de regio zuid gevestigd zijn, wel op. Bij de toeleveringsbedrijven ligt dat veel genuanceerder. Daar ligt het grootste accent op ‘doorwerken’. In totaal 38% van de ondervraagden zal dat in 1993 doen. In de regios noord en midden doen dan 35% van de bedrijven. En ook hier spant regio zuid de kroon met 47% van de toeleveranciers die doorwerken.

Reageer op dit artikel