nieuws

Bouw krijgt het volgend jaar zwaar te verduren

bouwbreed Premium

De zich matig ontwikkelende Nederlandse economie treft de bouwnijverheid zwaar. De stagnatie van het omzetvolume -die zich inzette in 1990- zet zich door in 1993. Het enige lichtpunt voor de bouw is dat de export sterk zal toenemen.

Deze sombere voorspelling staat in de gisteren verschenen jaarlijkse Enquete Regionale Bedrijfsontwikkeling (Erbo) van de Vereniging van Kamers van Koophandel.

“De bouw is typisch een bran che waar je duidelijk conjuncturele ontwikkelingen in terug ziet. Op dit moment zie je dat beleggers, vanwege de slechte vooruitzichten, uit de kantorenmarkt stappen. De utiliteitsbouw lijdt daar onder.

Daarnaast lopen ook nog eens de woningbouwprogrammmas terug” , verklaart drs. J.

J. Hoogkamer, poleider van de jaarlijkse Erbo-enque^te.

“Deze negatieve ontwikkeling werkt door naar sectoren die weer afhankelijk zijn van de bouw, de zogenaamde ‘activiteitenfamilie. De inkomsten van de architenbureaus en de groothandels in bouwmaterialen staan onder druk.”

De toekomst die de Vereniging van Kamers van Koophandel, de organisator van dit onderzoek, schetst is uiterst somber.

Het beeld wordt nog eens versterkt door het feit dat de omzet van het gehele Nederlandse bedrijfsleven op de binnenlandse markt een daling vertoont van 0,4 procent. “De bouw krijgt het daardoor ook nog eens extra moeilijk om de afzet op peil te houden en er is geen zicht op verbetering” , meent Hoogkamer.

Er zijn twee positieve ontwikkelingen die de bouw nog overeind houden. Geheel tegen alle verwachtingen in neemt de export sterk toe en trekt de bouw in de infrastructuur aan.

Hoogkamer: “De bouw is met een reele exporttoename van 25 procent de grootste stijger van alle onderzochte sectoren.

Om toch aan hun bouwvolume te komen, worden er op dit moment veel activiteiten in de buitenlandse grensregios ontplooit. Op deze manier wordt de slapte in het eigen gebied gecompenseerd.

Maar” , relativeert de Erbopoleider “de export van deze industrie maakt maar 0,7 procent uit van de totale uitvoer. Daarnaast zorgen poen uit de infrastructuur dat de bouw gestut blijft. Alleen geldt hier dat hoofdzakelijk de grote aannemers van dit soort poen profiteren” .

Reageer op dit artikel