nieuws

Boertien keurt hervatten dijkversterkingen af

bouwbreed Premium

” Zo kort voor de feestdagen en de jaarwisseling is er veel leed bij de volkshuisvesters van het ministerie in Den Haag en bij de twaalf bijkantoren in de diverse provinciale hoofdsteden. Wat u en ik in de afgelopen week hebben geleerd door talrijke publikaties in dit blad is het feit dat het Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting 1800 arbeidsplaatsen telt waarvan er zo omstreeks zeshonderd niet meer passen in het nieuwe beleid en dus dienen te worden opgeheven. De commissie-Boertien vindt het “unaniem betreurenswaardig” dat op dit moment de werkzaamheden voor dijkversterkingen worden hervat.

Dat zei commissievoorzitter C.

Ook is duidelijk geworden dat ambtenaren in de loop der tijden steeds mondiger zijn geworden en geroutineerd te hoop lopen als zij hun bestaanszekerheid zien bedreigd. Organisatiedeskundige Bert Terpstra -ingehuurd om met een gevanceerd systeem van 135 zieleknijperige vragen tot een selectie te komen die moet leiden tot een transformatie, ook wel reorganisatie of afslanking genoemd- loopt een mooie kans de langste tijd voor VROM te hebben gewerkt.

Op 1 januari van dit jaar kondigde de toen kersverse Directeur-Generaal Leo Kokhuis al in zijn Nieuwjaarstoespraak 1992 onder het motto ‘take it or leave us’ (zelfs niet anglofielen vertalen dat moeiteloos met ‘u pikt het maar of u kunt oprotten’) aan dat nieuwe wegen zouden worden ingeslagen. ’n Half jaar later werd in de Rotterdamse Doelen door dezelfde DG uit het Brabantse Kaatsheuvel -ook oud-gemeentesecretaris van ’s Hertogenbosch, waar hij Bert Terpstra leerde kennen en waarderen- gemeld dat de ene helft van de volkshuisvesters de andere 50 procent aan het werk zou houden en dat niet minder dan 85 procent van de noeste taken wellicht overbodig mocht worden genoemd Sindsdien rommelt en bruist het in het Zoetermeerse en zeker ook in de nieuwbouw van VROM in Den Haag. Menig HID-er (Hoofdingenieur-Directeur heet zon man officieel) zag zijn baantje als sneeuw voor de zon verdwijnen, een mooie kans voor Jan Post als Zuidhollandse volkshuisvestings-onderkoning met landelijke bekendheid door de parlementaire bouwenque^te, de overigens welverdiende vut in te duiken.

Hij worstelt nog met de vraag of hij geruisloos zal verdwijnen dan wel met een glorieuze receptie zijn carrie`re zal afronden.

Wat voor de hand lag is inmiddels gebeurd. De DienstDienstcommissie -in het bedrijfsleven heet dat een Centrale Ondernemingsraad- klom apensnel in de lamellen en zegde het vertrouwen op in DG Leo Kokhuis. Staatssecretaris Enneus Heerma haalde in de Tweede Kamer bakzeil, hetgeen hij deed op advies van een ambtenarenrechter, die van mening was dat het gebruiken van subjectieve kriteria over geschiktheid en bekwaamheid moet worden afgewezen.

De bewindsman begreep als politiek geschoolde bestuurder drommels goed dat indringende vragen van volksvertegenwoordigers een snel en afdoend antwoord vedienen. Waarmee niet is gezegd dat ambtenaren en hun baas (en niet te vergeten Bert Terpstra) thans weer in pais en vree met elkaar verkeren. Integendeel zelfs.

Vooralsnog hebben de volkshuisvesters hun opperste ambtenlijke baas het predicaat ‘te vertrouwen’ in het geheel nog niet teruggegeven.

Op z’n minst zijn ze enigszins beteuterd te vernemen dat de blijvenden en de vertrekkenden in plaats van het gebruikelijke Kerstpakket een kunstwerk zal worden aangeboden. In een oplage van 10 x 200 exemplaren zijn kleurrijke zeefdrukken en lithos aangeschaft als ‘gebaar’ en waarderend klopje op de door zorgen gedrukte schouders.

Nog voor de jaarwisseling krijgen ze het semi-kunstwerk in een milieuvriendelijke koker in de hand gedrukt met de beste wensen voor 1993.

Krullenveger

A:92/12/17

Boertien woensdag in een reactie op het besluit van het polderdistrict Groot Maas en Waal in Druten om met onmiddellijke ingang de werkzaamheden aan de Erlecomsedijk in Ooy te hervatten. De werkzaamheden voor dijkversterkingen lagen stil in afwachting van de conclusies van de commissie-Boertien die een onderzoek instelt naar de noodzaak van dijkverzwaringen. De commissie komt medio januari met haar rapport. Volgens de verantwoordelijke dijkgraaf van het polderdistrict Groot Maas en Waal zou langer wachten onverantwoord zijn in verband met de veiligheid van omwonenden. Ook zou het polderdistrict via interne kanalen hebben vernomen dat het rapport van de commissie-Boertien niets nieuws zal bevatten en dat daarom op de oude voet kan worden doorgegaan met dijkversterkingen. Boertien wilde op dit laatste aspect niet ingaan. Zoals bekend heeft de vereniging De Ooyse Dijken eerder deze week aangekondigd, dat zij met steun van een aantal actiegroepen een kort geding aan gaat spannen tegen de ophoging van de Erlecomsedijk in Ooy.

Reageer op dit artikel