nieuws

B en W Enschede staan achter Masterplan

bouwbreed Premium

B en W van Enschede staan achter het Masterplan Enschede-Centrum. Het plan moet de binnenstad in circa tien jaar een nieuw en aantrekkelijker gezicht geven. In totaal vergt het po ruim f.300 miljoen.

Het ‘Masterplan’ werd ontwikkeld door de Haagse poontwikkelaar MAB in samenwerking met de gemeente Enschede.

Het plan biedt een samenhangend programma van (mogelijke) poen die van belang zijn om de regionale centrumpositie van Enschede waar te ke maken. Globaal omvat de begeleidende structuurvisie het gebied binnen de bestaande centrumring De Ruijterlaan/Riperdastraat-Boulevard 1945-Oldenzaalsestraat-Molenstraat-Hengelosestraat.

Het noordwestelijk deel van het plangebied (ten noorden van de spoorlijn en ten westen van het NS-station) is bekeken in het kader van het reeds bestaande Masterplan Stationsomgeving. Met het daar uit te voeren programma is dan ook in het Masterplan Enschede-Centrum rekening gehouden.

Tot de delen van de binnenstad die het sterkst aan vernieuwing toe zijn behoren het H.J.

van Heekplein, de Boulevard en de stationsomgeving. Deze en andere gebieden moeten met elkaar worden verbonden door logische looproutes. Een en ander speelt in op de bestaande structuur van publiekstrekkers in de Enschedese binnenstad als de Oude Markt en de Zuidmolen.

Het huidige parkeerterrein op het Van Heekplein moet volgens de planners worden omgezet in een aangenaam verblijfsgebied. Hiertoe zou het van belang zijn dat het warenhuis van V en D wordt verplaatst naar dit plein.

Het Masterplan gaat echter uit van twee opties rond de locatie V en D/Van Heekplein. In de eerste blijft het warenhuis op de huidige locatie. De Boulevard, die zijn functie behoudt, wordt tussen Klanderij en PTT ondertunneld op de plaats waar zich nu de Parallelweg bevindt. De tunnelbuis kan met zowel twee als vier rijstroken worden uitgevoerd. Voorts is in deze optie een strook winkels over twee lagen aan de voorkant van het V en D-gebouw voorzien. Tenslotte zijn er plannen voor een nieuw winkelcentrum met daarboven woningen op de plaats van de huidige Hermesflat alsmede een casino en een ondergrondse parkeerruimte voor zon 700 autos.

Raadscommissie

In de tweede optie gaat het bestaande grootwarenhuis naar de locatie ten hoogte van de Hermsflat en fungeert zo als trekker van het nieuwe winkelcentrum. In dat geval hoeft er geen tunnel te worden aangelegd. In beide opties wordt overigens de bestaande overdekte markt gereconstrueerd. Boven de nieuwe permanente markt zijn woningen voorzien.

B en W hebben reeds laten weten een voorkeur te hebben voor de eerste optie. De definitieve besluitvorming over het plan zal komende zomer plaatshebben. Eerst moet een en ander nog worden behandeld in de raadscommissie ruimtelijke ordening.

Reageer op dit artikel