bouwbericht

Groot onderhoud voor bruggen en sluizen Flevoland

bouwbreed 928

Groot onderhoud voor bruggen en sluizen Flevoland

De provincie Flevoland gaat vanaf 2018 elf sluizen en vijf bruggen vernieuwen en opknappen. De oudste sluizen dateren uit de jaren veertig en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Problemen met de elektrische installaties en mechanische onderdelen zorgden afgelopen jaren voor veel storingen en stremmingen.

Naar aanleiding van de vele stroringen is besloten tot groot onderhoud. Bruggen en sluizen zijn in Nederlands jongste provincie cruciale schakels voor de bereikbaarheid van Flevoland. ‘De beschikbaarheid van bruggen en sluizen is daarmee een belangrijke randvoorwaarde voor zowel de economische ontwikkeling als de maatschappelijke samenhang’.

Revisie

De provincie trekt circa 50 miljoen euro uit voor het groot onderhoud. Het gaat onder meer om het vervangen van de bediening- en besturingsinstallaties, renoveren of vervangen van de hydraulische en werktuigbouwkundige installaties en civiele en waterbouwkundige werkzaamheden (denk aan vervanging of revisie sluisdeuren, brugvallen of steigers).

Ook de afstandsbediening op het provinciehuis moet worden aangepast en uitgebreid. Sinds 2014 komt er geen brug- of sluiswachter meer aan te pas om schippers ter plekke te helpen. De bruggen en sluizen worden op afstand vanuit het provinciehuis bediend. Dat gebeurt met behulp van onder meer camera’s.

Marktbijeenkomst

De sluizen en bruggen kunnen niet gelijktijdig worden gerenoveerd, aldus een woordvoerder van de provincie: het bereikbaar blijven van de polders is een belangrijke voorwaarde tijdens het renovatietraject.

Om geïnteresseerde bedrijven te informeren over de voorgenomen wijze van aanbesteden en contracteren, heeft het projectteam Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen (GOBS) van de provincie eerder dit jaar een marktbijeenkomst gehouden. Naast informeren heeft het projectteam ook ideeën en suggesties van de marktpartijen zélf gekregen.

Voortgangsrapportage

De aanbestedingsprocedure is onlangs gestart. Partijen kunnen zich tot 2 november inschrijven. Het geïntegreerde contract zal één opdrachtnemer opleveren die zal bestaan uit een combinatie van gespecialiseerde civieltechnische, werktuigbouwkundige, elektrotechnische en industriële automatiseringsbedrijven, zo staat te lezen in een onlangs verschenen voortgangsrapportage. De werkzaamheden zijn naar verwachting uiterlijk in 2023 afgerond.

Reageer op dit artikel