bouwbericht

Sluiseiland: nieuw visitekaartje Vianen

bouwbreed 415

Sluiseiland: nieuw visitekaartje Vianen

Hij is bijna een kilometer lang en ongeveer vijftig meter breed en moet hét visitekaartje van Vianen worden: Sluiseiland. Dit eiland ligt aan het Merwedekanaal, tussen de historische binnenstad van Vianen en de naoorlogse wijk De Hagen. Het Merwedekanaal is een belangrijke doorvaarroute voor de plezier- en beroepsvaart.

Wonen

Bouwen 128 grondgebonden koopwoningen / 56 koopappartementen / horecagelegenheid aan het Sluiseiland e.o. Bestemmingsplan moet nog worden gewijzigd, deze wijziging wordt niet eerder dan 1 januari 2020 aangevraagd.

VIANEN | Gegund | € 10.000.000 - € 50.000.000

Door de aanleg van een modern sluizencomplex, vijftig meter verderop, is Sluiseiland anno 2017 een grotendeels braakliggend terrein. Op het midden van het eiland liggen de voormalige sluiswachterswoningen. Deze zijn bewoond en moeten behouden blijven, aldus Heinrich van Doorn, afdelingsmanager ruimtelijke ordening & projecten bij de gemeente Vianen. ,,In het verleden zijn er meerdere, serieuze plannen geweest voor de herontwikkeling van dit unieke terrein, maar deze plannen hebben de eindstreep niet gehaald. We gaan het nu compleet anders doen. Hoe? De markt gaat het werk doen. Uiteraard stellen we als gemeente een aantal voorwaarden, maar we hebben nog geen idee hoe Sluiseiland er straks precies uit komt te zien. Misschien komen er honderd woningen, maar het kunnen er ook een paar zijn. Het hangt helemaal af van de voorstellen van de verschillende marktpartijen. Later dit jaar zal er meer duidelijkheid zijn.’’

Biedingenboek

Twaalf marktpartijen hebben in 2016 – via een openbare aanbesteding van de gemeente Vianen- een plan voor Sluiseiland ingediend. Na een presentatie is het aantal geselecteerde partijen teruggebracht naar vijf. De gemeente heeft afgelopen maanden gewerkt aan het zogenaamde biedingenboek, voor de laatste fase van het selectieproces. In dit boek staat onder meer de te hanteren beoordelingssystematiek.

Naast een selectiecommissie met experts mogen alle volwassen inwoners van Vianen meebeslissen welke marktpartij uiteindelijk op de langgerekte bouwlocatie aan de slag mag. De vijf overgebleven partijen gaan hun ideeën nu verder uitwerken. In de tweede helft van juni zal duidelijk worden welk plan als winnaar uit de bus komt.

Uitloopgebied

Sluiseiland is een van de belangrijkste ontwikkellocaties van Vianen. Het is een groen uitloopgebied en moet een plek worden voor alle inwoners van Vianen. Door het ontwikkelen van bijzondere woningen kán een nieuw woonmilieu worden toegevoegd. Verder is er ruimte voor publieksfuncties die ‘complementair zijn aan de binnenstad en die de aantrekkelijkheid van Vianen voor toerisme en recreatie vergroten’.

Verschillende roeiverenigingen uit het nabij gelegen Utrecht willen tijdelijk vanaf Sluiseiland trainingen verzorgen. Voor de opslag van de boten gaan de verenigingen een tijdelijke loods realiseren op het zuidelijke gedeelte van Sluiseiland. De gemeente is verheugd met deze tijdelijke invulling en staat positief tegenover een langer verblijf, maar of dat mogelijk is hangt volgens Van Doorn af van de plannen van de ontwikkelaars.


Plaats: Vianen
Opdrachtgever: Gemeente Vianen
Ramingsgroep: Nog niet bekend


 

Reageer op dit artikel