bouwbericht

Oude gevangenis Havenstraat Amsterdam wordt school

bouwbreed 531

Oude gevangenis Havenstraat Amsterdam wordt school

The British School of Amsterdam (BSA) gaat de voormalige gevangenis aan de Havenstraat in Amsterdam Oud-Zuid verbouwen tot een school van 13.500 vierkante meter.

Onderwijs

Herontwikkelen / verbouwen / uitbreiden (circa 4000 m2) voormalig Huis van Bewaring II tot British School met kleuterschool / basisschool / middelbare school aan de Havenstraat 6. Ambitie is minimaal een BREEAM Very Good certificaat. Heddes Bouw is de aannemer voor de casco. De aanbesteding voor de aannemer voor de afbouw zal maart 2019 plaatsvinden.

AMSTERDAM | Gegund | € 5.000.000 - € 10.000.000

BSA, opgericht in 1978, is een internationale school en biedt Brits onderwijs aan circa 1200 leerlingen in de leeftijd tussen drie en achttien jaar. BSA, momenteel nog op drie verschillende plekken in de hoofdstad gehuisvest, wil straks graag over een gebouw beschikken waarin de vier verschillende scholen (Early Years, Infant, Junior en Senior) samenkomen.

Atelier PRO heeft, samen met Van Hoogevest Architecten en Buro Sant en Co, de opdracht voor het ontwerp voor de BSA gewonnen. De BSA heeft de opdracht als volgt omschreven: ‘De functie van het gebouw waar iedereen uit wil, om te draaien naar een school waar iedereen wil blijven’.

De voormalige strafgevangenis is gebouwd in de periode tussen 1888 en 1891 en bestaat uit vier vleugels. Ontwerper was W.C. Metzelaar, rijksingenieur-architect voor gevangenisgebouwen. Het was aanvankelijk een strafgevangenis, in 1940 kreeg het de functie van een Huis van Bewaring. Na de opening van de Bijlmerbajes in 1978 verloor het Huis van Bewaring zijn functie. Door een cellentekort werd het gebouw in 1987 opnieuw in gebruik genomen. In oktober 2013 werd het complex definitief gesloten.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de oude gevangenis vervolgens in de verkoop gezet. De gemeente Amsterdam heeft het gekocht en uiteindelijk zonder winstoogmerk doorverkocht aan de internationale school. Directeur Paul Morgan van The British School of Amsterdam: ‘Wij gaan met onze architecten ambitieus aan de slag met het ontwerp van het gebouw, om binnen- en buitenruimtes te creëren die het leren op originele en creatieve manieren aansporen’.

Atelier PRO wil het gebouw ‘laten ontwaken in zijn volle glorie als een stadsblok, door groen omzoomd’. Het programma past volgens de ontwerpers niet in het bestaande gebouw, daarom is  nieuwbouw nodig. De bestaande structuur van het gebouw heeft 4 vleugels; iedere school krijgt een vleugel, aangevuld met nieuwbouw. De verbouwing begint in het voorjaar van 2018. BSA verwacht de nieuwe locatie in 2020 in gebruik te kunnen nemen.Plaats: Amsterdam
Opdrachtgever: The British School of Amsterdam
Ramingsgroep: tussen 2.5 en 5 miljoen euro 

Reageer op dit artikel