bouwbericht

De Peinder Mieden: wonen in je eigen natuurgebied

bouwbreed Premium 191

De Peinder Mieden: wonen in je eigen natuurgebied
Kopersvereniging De Peinder Mieden

Wonen in je eigen natuurgebied, daar komt het woningbouwproject De Peinder Mieden kortgezegd op neer. De Peinder Mieden ligt ten zuiden van het Friese dorp Opeinde, vlakbij Drachten.

Wonen

Bouwen passiefhuis t.b.v. 38 kopers in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) aan De Peinder Mieden. Project 'De Peinder Mieden'. Installateurs bekend bij de aannemer.

OPEINDE | Opgeleverd | € 2.000.000 - € 5.000.000

Mieden is het Friese woord voor hooilanden. Maximaal 45 kopers krijgen – in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap – de mogelijkheid om te wonen in dit natuurgebied. Zij worden niet alleen eigenaar van hun eigen kavel, maar worden als groep ook eigenaar en beheerder van het omliggende landschap. 

Gebied van 87 hectare

Het gaat om een gebied van circa 87 hectare, zegt secretaris Jentje Steegstra van Kopersvereniging De Peinder Mieden. Kenmerkend voor dit gebied is het agrarische coulisselandschap: een groen en halfopen landschap met weilanden, afgewisseld met boomsingels en water.

Het project wordt gerealiseerd volgens het concept ‘Nieuwe Marke’, waarbij het de bedoeling is dat circa 5% van het gebied mag worden uitgegeven als bouwkavels; de resterende 95% blijft natuurgebied.

Dit concept, bedacht door de overheid, gaat uit van lage aantallen woningen in een natuurgebied dat openbaar toegankelijk moet zijn. Een van de voorwaarden van dit concept is dat er in de toekomst geen extra bebouwing in het gebied wordt toegestaan. Naast de kopersvereniging zijn drie andere partijen nauw betrokken bij dit Friese project: de gemeente Smallingerland, Innovatie Agro & Natuur (ministerie EZ) en Landschapsbureau Stroming. 

Gemiddelde kaveloppervlakte 1000 vierkante meter

Om dit woningbouwproject betaalbaar te maken, moet circa 45.000 vierkante meter grond verkocht worden. Daarbij wordt uitgegaan van een gemiddelde kaveloppervlakte van 1000 vierkante meter.

Steegstra: ,,Het goede nieuws is dat eind december de eerste zeventien koopaktes zijn ondertekend. De kavelgroottes variëren tussen de 550 en 2000 vierkante meter. Wanneer 31.000 vierkante meter of meer verkocht is, kan gestart worden met de bouw, dat is de afspraak met de gemeenteraad. Komende weken worden meer koopaktes ondertekend. Ik verwacht dat we in maart al 31.000 vierkante meter verkocht hebben.’’

Minimaal energieneutrale woningen

De groep toekomstige bewoners bepalen min of meer zélf hoe de bebouwing in het gebied landschappelijk wordt ingepast. Er kan volgens Steegstra welstandsvrij worden gebouwd. ,,Er is geen beeldkwaliteitsplan, als het huis maar in het landschap past. Dat is natuurlijk een breed begrip. De een zal kiezen voor een boerderij-achtige woning, terwijl een ander juist kiest voor een moderne, superstrakke woning. De huizen mogen niet hoger dan tien meter worden. Er komt wel een kwaliteitsteam: dat team gaat kopers adviseren op het gebied van onder meer kleurgebruik, vormgeving en materiaalkeuze.’’ De woningen moeten minimaal energieneutraal zijn.

Kopersvereniging De Peinder Mieden verandert binnenkort in een vereniging van eigenaren. Deze vereniging is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het natuurgebied. Als alles volgens plan verloopt, kan in maart of april worden begonnen met het bouwrijp maken van De Peinder Mieden, zodat vanaf oktober daadwerkelijk gebouwd kan worden. Plaats: Opeinde
Opdrachtgever: Kopersvereniging De Peinder Mieden
Ramingsgroep: Onbekend 

Reageer op dit artikel