bouwbericht

Ede ontwikkelt Food & Businesspark

bouwbreed 194

Ede ontwikkelt Food & Businesspark

Ede krijgt een Food & Businesspark. Dit nog te ontwikkelen bedrijventerrein ligt ten oosten van het dorp De Klomp en is 22 hectare groot. Op delen van dit nieuwe bedrijventerrein komt ruimte voor bedrijven die onder de zwaardere milieucategorieën vallen, zegt Hans Vulto van de gemeente Ede.

Grond-, Weg-, en Waterbouw en energie

Aanleggen bedrijventerrein Food & Businesspark, ten oosten van De klomp.Zie voor meer info, de link naar een Cobouw-artikel.

DE KLOMP | € 2.000.000 - € 5.000.000

,,Het gaat om bedrijven in de milieucategorie 4.2. Dat zijn bedrijven die bijvoorbeeld relatief meer geluid en geur produceren of waarbij sprake is van veel transportbewegingen.’’

Het bedrijventerrein wordt aantrekkelijk voor levensmiddelenbedrijven

Het bedrijventerrein wordt volgens Vulto daardoor aantrekkelijk voor bedrijven die levensmiddelen produceren of verwerken. Voedingsproducerende bedrijven vallen door hun productietechnieken al snel in de betreffende milieucategorie, zegt Vulto. De gemeente is al in gesprek met voedselproductiebedrijven die interesse hebben getoond in een kavel. 

Dat Ede een Food & Businesspark wil realiseren, heeft grotendeels te maken met de ontwikkeling van het World Food Center (WFC), eveneens in de gemeente Ede. Dit centrum moet dé internationale etalage worden van de totale Nederlandse Agro & Food sector, aldus de gemeente.

Kennisdeling als hoofddoel

Het wordt een ontmoetingsplek voor bedrijven, kennisinstellingen en consumenten. Doel: kennis over voeding en gezondheid, verduurzaming, productiemethoden en technische ontwikkelingen verspreiden. Hier is plek voor onder meer chef-koks, retailers, boeren, vissers en tuinders. Vulto: ,,Het gaat bij het World Food Center voornamelijk om kennis. Dat maakt het juist voor productiebedrijven aantrekkelijk om zich in de buurt te vestigen. Met de ontwikkeling van een Food & Businesspark, zo’n tien kilometer verderop, proberen we dat mogelijk te maken.’’

Begrensing door een natuurlijk ingerichte ecozone

De zwaardere milieucategorieën krijgen een plek in het meest oostelijke deel van het bedrijventerrein, dus het verst weg van de bebouwing van De Klomp. Het nieuwe terrein wordt begrensd door een zogenaamde natuurlijk ingerichte ecozone. Veertig procent van het terrein is bestemd voor het uitplaatsen van bedrijven uit het nabijgelegen Veenendaal, zo is afgesproken.

Het bestemmingsplan, dat onlangs door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld, ligt tot eind november ter inzage. Daarna zal het, al dan niet aangepast, worden voorgelegd aan de gemeenteraad die het plan definitief vaststelt. Vulto verwacht dat medio 2017 kan worden begonnen met de uitgifte van de kavels. Plaats: Ede
Opdrachtgever: Gemeente Ede
Ramingsgroep: Nog niet bekend 

Reageer op dit artikel