bouwbericht

Zonnepark op voormalige stortplaats Dordrecht

bouwbreed 236

Zonnepark op voormalige stortplaats Dordrecht

Op de voormalige stortplaats Crayestein in Dordrecht verrijst een zonnepark met ruim 11.000 zonnepanelen. De verwachte productie is 2,5 miljoen kilowattuur. Daarmee kunnen 800 huishoudens worden voorzien van energie. Het levert bovendien een CO2-besparing op van 1500 ton per jaar. 

Grond-, Weg-, en Waterbouw en energie

Aanleggen zonnepark met 11250 panelen op de voormalige stortplaats Crayestein op de Staart.ECD is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Dordrecht en HVC. Voor de aanleg van dit zonnepark is een gedeeltelijke bestemmingsplanherziening nodig.

DORDRECHT | € 2.000.000 - € 5.000.000

Stortplaats Crayestein is niet meer in gebruik, zegt programmamanager Ed van den Berg van Energiecoöperatie Dordrecht (ECD). ,,De stortplaats is intussen gesloten, afgedekt met folie en een laag grond.’’ Bewoners van Dordrecht kunnen in de toekomst participeren in het zonnepark, verder is het de bedoeling dat er rondleidingen gegeven gaan worden. 

Lokaal duurzaam energiebedrijf

De energiecoöperatie is een lokaal duurzaam energiebedrijf, in 2012 opgericht door de gemeente Dordrecht en energie- en grondstoffennutsbedrijf HVC. De ECD helpt de gemeente Dordrecht om haar ambities rond duurzame energie en energiebesparing te bereiken. Dordrecht wil in 2050 energieneutraal zijn. Onder het motto ‘schone energie uit Dordrecht’ wil de coöperatie lokale mogelijkheden voor energiebesparing en -productie benutten. Deze lokaal opgewekte energie is bedoeld voor inwoners en bedrijven. Alle kansen worden benut: zon, wind en biomassa. Van den Berg: ,,Op dit moment zijn we ook samen met de burgercoöperatie Drechtse wind een windturbine op het eiland van Dordt aan het ontwikkelen.’’

Bouwen op voormalige stortplaatsen is complex

De voormalige stortplaats Crayestein heeft een oppervlakte van circa 3,5 hectare en ligt vlakbij het terrein van HVC. ,,Bouwen op voormalige stortplaatsen is complex’’, zegt Van den Berg. ,,Het wordt in Nederland nog niet veel gedaan, daarom hebben wij advies ingewonnen bij een bureau uit België dat internationaal actief is. Wij gaan in elk geval niet in de grond boren of graven: de fundering komt op de stortplaats te liggen.’’

Om het zonnepark de realiseren, is ECD afhankelijk van de SDE subsidie van de overheid: deze wordt dit najaar aangevraagd. Om een rendabel zonnepark te realiseren, is een exploitatie van minimaal vijftien jaar nodig. De looptijd van Crayestein is twintig à 25 jaar, verwacht Van den Berg. ,,In feite wordt dus een tijdelijke bestemming aangevraagd.’’

Voorlichting over duurzame energie en afvalverwerking

Mogelijk wordt het park een plek waar mensen voorlichting kunnen krijgen over duurzame energie en afvalverwerking. ECD bekijkt bovendien naar mogelijkheden om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten voor bijvoorbeeld onderhoud van het zonnepark. Van den Berg verwacht dat vlak na de zomer van 2017 kan worden begonnen met de bouw. 

Ook andere voormalige stortplaatsen in Dordrecht hebben een nieuw leven gekregen of krijgen een nieuw leven. Polder Stededijk is getransformeerd tot wandelgebied, de Derde Merwedehaven wordt recreatiegebied. Transberg wordt, net als Crayestein, een zonnepark. Plaats: Dordrecht
Opdrachtgever: Energiecoöperatie Dordrecht
Ramingsgroep: Nog niet bekend 

Reageer op dit artikel