bouwbericht

Nieuw gemaal voor polder Snelrewaard

bouwbreed 43

Nieuw gemaal voor polder Snelrewaard

In opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is aannemer Vobi BV uit Vinkeveen begonnen met de bouw van het nieuwe Gemaal Waardsedijk, de aanleg van de Maalvliet en de verbreding van de Lansing en Machinevliet in Oudewater. 

Grond-, Weg-, en Waterbouw en energie

Nieuwbouw gemaal Waardsedijk, visvriendelijk gemaal, beheersgebied Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

OUDEWATER | Uitvoering | € 5.000.000 - € 10.000.000

Het nieuwe, visvriendelijke gemaal vervangt het iets noordelijker gelegen gemaal Snelrewaard. “Omwonenden zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het nieuwe gemaal”, zegt projectleider Jasper Zalm van De Stichtse Rijnlanden. De bewoners – die zich hadden verenigd in het zogenaamde ‘ontwerpatelier’ – hebben het door Vobi ingediende ontwerp samen met het waterschap beoordeeld. 

Gebiedsplan

De bouw van het nieuwe gemaal is onderdeel van het watergebiedsplan Linschoterwaard, sinds 2014 in uitvoering. Doel van dit gebiedsplan is ‘het creëren van een evenwichtig en schoon watersysteem, waarbij de gebruiksfuncties van het gebied – landbouw, wonen, natuur en recreatie – tot hun recht komen’. Het watersysteem in de polders van Linschoten functioneert redelijk goed, zegt Zalm. “We hebben echter te maken met een te kleine capaciteit op de boezem Oude Rijn; met name in periodes van heel veel neerslag kan het boezemstelsel Oude Rijn de afvoer niet aan.”

Meer ruimte

Al het overtollige water uit de polder Snelrewaard wordt volgens Zalm nu via de Oude Rijn afgevoerd, maar deze rivier is – via de Korte en Lange Linschoten – al behoorlijk belast door water uit de polders van Woerden, Zegveld en Kamerik. Bij hevige neerslag kan dit leiden tot maalstops voor enkele gemalen, met als gevolg wateroverlast in de achterliggende polders. Zalm: “Met andere woorden: we hebben meer ruimte voor water nodig.”

Nieuwe watergang

Het nieuwe gemaal aan de Waardsedijk zorgt er straks voor dat het water uit de polders Linschoterwaard en de polder Noord-Linschoten via de Gekanaliseerde Hollandse IJssel wordt afgevoerd. Voor de afvoer van het overtollige water vanuit de polders naar het nieuwe gemaal is het noodzakelijk enkele huidige watergangen te verbreden en een nieuwe watergang te graven. De nieuwe watergang heeft een lengte van ongeveer 600 meter. Het water wordt het laatste stuk via twee grote leidingen onder de Waardsedijk getransporteerd naar de Gekanaliseerde Hollandse IJssel. 
Op de oude locatie, bij gemaal Snelrewaard, komt een inlaat met vispassage. Het is nog niet bekend wat er met het oude gemaalgebouw zelf gaat gebeuren. Plaats: Oudewater
Opdrachtgever: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Ramingsgroep: Niet bekend 

 

Reageer op dit artikel