bouwbericht

Zonnepanelen op afgedekte stortplaats

bouwbreed 116

Zonnepanelen op afgedekte stortplaats

Twence, de grootste producent van duurzame energie in Overijssel, heeft het plan de bovenzijde van de voormalige stortplaats ’t Rikkerink af te dichten. Het gaat om een oppervlakte van circa 16 hectare. De afdeklaag wordt zo aangebracht, dat er in de toekomst eenvoudig zonnepanelen op kunnen worden geplaatst.

Grond-, Weg-, en Waterbouw en energie

Aanleggen zonnepark met 40.000 zonnepanelen op de voormalige stortplaats 't Rikkerink aan de Rikkerinksweg.

AMBT DELDEN | Initiatief | € 10.000.000 - € 50.000.000

’t Rikkerink ligt in het buitengebied van de voormalige gemeente Ambt Delden, sinds 2001 heringedeeld bij de gemeente Hof van Twente. “De stortplaats werd in de jaren zestig en zeventig veelvuldig gebruikt, met name door gemeenten”, zegt projectleider Jan Kroon van Twence. Ook werd hier bedrijfsafval naar toe gebracht. “In tegenstelling tot nu hadden stortplaatsen in die jaren geen isolerende lagen.”

Het gevolg is dat de bodem en het grondwater onder de oude stortplaats zijn verontreinigd. Het gaat volgens Kroon voornamelijk om verontreiniging met natriumchloride, oftewel keukenzout. Deze grondwaterverontreiniging wordt gevoed met door afval vervuild hemelwater, aldus Kroon. Deze verontreiniging brengt geen risico’s voor mensen of dieren met zich mee, toch is het wenselijk dat deze op termijn verdwijnt.

Afdichting

Door de bovenzijde af te dichten, is sanering mogelijk. Kroon: “Dat vervuilde grondwater wordt nu nog afgevoerd naar omliggende beken en sloten. Wanneer we de boel afdichten, krijgen we op de lange termijn weer schone sloten.” Het is een vrijwillige sanering: Twence is niet verplicht om ’t Rikkerink af te dichten.

Twence wil dat de afdeklaag wordt gemaakt van een vrij toepasbare bouwstof op basis van zogeheten bodemassen: verbrandingsresten van afvalenergiecentrales. Het wordt steeds vaker ingezet als secundaire bouwstof, onder meer als fundering onder wegen. Kroon: “Deze afdeklaag is betonachtig en dus stevig genoeg om er zonnepanelen op te plaatsen.”

Kringloop

Twence, opgericht door de Twentse gemeenten, is een BV: de gemeenten zijn de aandeelhouders. Twence is een producent van grondstoffen en energie uit afvalstromen en biomassa. Het afval komt niet alleen uit Nederland, maar ook uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf brengt grondstoffen terug in de kringloop en levert duurzame energie. Bij de oprichting is bepaald dat het bedrijf de zorg en nazorg van ’t Rikkerink op zich zou nemen.

Het saneringsproject bij ’t Rikkerink neemt zo’n drie jaar in beslag. Uitvoering is onder meer nog afhankelijk van het verkrijgen van vergunningen en het resultaat van de aanbestedingsprocedure. Het is nog niet bekend wie de hoofdaannemer wordt. Als alles volgens plan verloopt, is de voormalige stortplaats in 2020 volledig afgedicht.

 Plaats: Ambt Delden (Hof van Twente)
Opdrachtgever: Twence
Ramingsgroep: Nog niet bekend 

Reageer op dit artikel