bouwbericht

Weiteveen krijgt waterbuffer, natuur én schaapskooi

bouwbreed 1260

Weiteveen krijgt waterbuffer, natuur én schaapskooi

Als onderdeel van de herinrichting van hoogveenreservaat Het Bargerveen in Drenthe wordt deze zomer begonnen met de transformatie van een landbouwgebied naar een zogenaamde waterbufferzone. Deze bufferzone ligt bij het dorpje Weiteveen en moet er voor zorgen dat het hoogveengebied niet verdroogt, zegt projectleider Bert van Guldener van het Projectbureau Bargerveen-Schoonebeek, dat de regie van de herinrichting heeft gekregen in opdracht van de provincie Drenthe.

Grond-, Weg-, en Waterbouw en energie

Inrichten natuurgebied Weiteveen, beheersgebied Provincie Drenthe. Zie link met TenderNed voor een uitgebreide beschrijving van de opdracht. De aanbestedingsdatum is verschoven naar 24 juni 2016 10.00 uur.Zie voor meer info ook de volgende link naar een Cobouw-artikel: http://www.cobouw.nl/bouwbericht/1634486-weiteveen-krijgt-waterbuffer-natuur-n-schaapskooi

BARGERVEEN | Ontwerp | € 1.000.000 - € 2.000.000

De bufferzone bij Weiteveen, ook wel de Laars van Weiteveen genoemd, is 35 hectare groot. De belangrijkste rol van dit hydrologische gebied met hoge grondwaterstand is om tegendruk aan het grondwater van het Bargerveen te bieden, waardoor het regenwater beter vastgehouden kan worden. Van Guldener: ,,Je hebt in de basis twee manieren om die buffer te realiseren: door leemruggen aan te leggen en/of door het waterpeil te verhogen. Wij hebben gekozen voor een combinatie.’’ Weiteveen grenst aan de westzijde aan het Bargerveen. Ten zuiden van Weiteveen wordt in het Bargerveen 10 kilometer leemrug aangelegd. Daarmee wordt bovendien voorkomen dat het water niet meer op plekken komt waar het niet moet zijn: de huizen en in het dorp.

Het Bargerveen was onderdeel van het Bourtanger Moor, destijds het grootste aaneengesloten veengebied van Centraal-Europa. Dit hoogveen is grotendeels afgegraven voor de winning van turf en landbouwontwikkeling. Met de komst van steenkool, in het begin van de twintigste eeuw, kwam er een einde aan de turfwinning. ,,Het Bargerveen is een 2000 hectare groot relict van het Bourtanger Moor’’, aldus Van Guldener.

Het Bargerveen is anno 2016 onderdeel van het Nationaal Netwerk Natuur (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur), bovendien is het een Natura 2000-gebied. Terwijl dit bijzondere hoogveengebied verdroogt, hebben bewoners en boeren juist last van vernatting. Met de aanleg van drie waterbuffers rond het Bargerveen komt er een einde aan de waterproblematiek. Er komen ook waterbuffers bij Zwartemeer en Schoonebeek. Staatsbosbeheer is beheerder van het Bargerveen.

Naast bufferzone wordt Weiteveen ook ingericht als natuurgebied waar toeristen doorheen kunnen fietsen of wandelen. Daarom worden er ook fiets- en wandelpaden en enkele bruggen aangelegd. Blikvanger wordt de nieuwe schaapskooi, met informatiecentrum. Deze schaapskooi, gepland ter hoogte van de begraafplaats, gaat plek bieden aan de grootste schaapskudde van Noord-Nederland: duizend schapen. De schapen gaan er voor zorgen dat het Bargerveen niet dichtgroeit op met name die plekken waar machinaal maaien erg moeilijk of zelfs onmogelijk is.Plaats: Bargerveen
Opdrachtgever: Provincie Drenthe
Ramingsgroep: Nog niet bekend 

Reageer op dit artikel