blog

Nieuw paradigma of vettere kluiven?

bouwbreed 453

Nieuw paradigma of vettere kluiven?

Ook al vind ik dat burgers moeten kunnen wonen in hun voorkeursregio en dat mobiliteit voor onze economie van groot belang is, ben ik blij met de stikstofban van de Raad van State. Er is nu eenmaal een crisis nodig om van routines, vanzelfsprekendheden of ‘slechte’ gewoontes af te komen.

Een hartaanval dwingt tot gezonder leven. Longkanker tot stoppen met roken. Dus dat bouwend Nederland (lees: al die publieke en private partijen die fysieke ingrepen willen doen die uiteindelijk leiden tot toename van stikstofuitstoot) nu aan het hyperventileren zijn, dat snap ik wel. Net als bij een acute ziekte, staan  immers opeens alle raderen stil.

De stikstofban zal hopelijk leiden tot wat zo mooi een verandering van paradigma wordt genoemd. Economische belangen zijn niet langer in alle omstandigheden leidend. Nu het projecten regent die voorlopig niet door mogen gaan is dat de nieuwe werkelijkheid. In ons door mensen en dieren druk bevolkte landje geldt daarmee niet langer de economische logica.

Maar wat is de volgende stap? Fysieke ingrepen beargumenteren vanuit de positieve bijdrage aan het milieu? Dat is scenario 1. Een tweede is het zoeken naar de synthese tussen economie en milieu. In de landbouw hebben vernieuwers het dan over agroecologie. Het introduceren van ecologische principes in de productieprocessen van de gangbare landbouw. Of wordt er (scenario 3) een ordinaire hersteloperatie uitgevoerd, zodat het PAS wordt aangepast en de natuurorganisaties wat vette(re) kluiven krijgen?


Lenny Vulperhorst, adviseur Andersson Elffers Felix Utrecht

l.vulperhorst@aef.nl

 

Reageer op dit artikel