blog

Circulariteit? Datagap!

bouwbreed 338

Op deze plek heb ik het al vaker over circulariteit gehad. De laatste keer ging het over de zoektocht naar praktische en realistische oplossingen om een project zo circulair mogelijk uit te voeren. Ik kwam toen tot de conclusie dat het een ontdekkingstocht is, die je samen met ketenpartners en opdrachtgevers onderneemt en waarin je telkens een nieuw stapje zet.

Circulariteit? Datagap!

Zo’n nieuw stapje hebben wij onlangs gemaakt via een student economie en recht van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Hij heeft bij ons met succes zijn afstudeerstage afgerond.

Zijn opdracht: zoek uit welk spreekkader en welke meetinstrumenten er zijn om te komen tot een circulair project. En zijn er valide data beschikbaar om die instrumenten te vullen? Uit zijn onderzoek blijkt dat er verschillende meetinstrumenten bestaan, maar nauwelijks realistische en bruikbare data. Kortom, er is hier sprake van een datagap. Dat stelt ons met z’n allen wel voor een probleem. Want wat je met elkaar over circulariteit afspreekt en wilt aansturen moet je ook kunnen meten. Natuurlijk hebben we Madaster en is er een MPG. Maar ook zij ondervinden last van ontbrekende data. Kortom, willen we vooruit in circulariteit dan moeten we deze datagap kleiner maken.

Dat moeten we met alle partijen in de keten samen regelen. De overheid moet helpen door druk uit te oefenen om instrumenten te benoemen waarbij de informatie objectiever beschikbaar komt. Toeleveranciers zullen op hun beurt, en meer dan ze nu doen, aan moeten geven welke materialen en producten zij in hun producten verwerken. Zo wordt nu bijvoorbeeld nog achterwege gelaten hoeveel gerecycled hout er in een dakplaat zit. Maar die informatie heb je als ontwikkelende partij wel nodig.

In 2050 moeten we volgens het onlangs gepresenteerde Klimaatakkoord CO2-neutraal zijn en de dieper liggende opdracht is om dan ook circulair te zijn. Daarvoor is het wel belangrijk dat we met elkaar een zelfde spreekkader hebben en een systeem om de circulariteit meetbaar te maken. Dat is lastig, dat staat buiten kijf. Laten we daarom snel met de ordening beginnen om dat voor elkaar te krijgen.


Bart Hendriks, Algemeen directeur Hendriks Coppelmans Bouwgroep


Circulair bouwen

Als je wilt, weet je er alles over.

Kijk maar

 

Reageer op dit artikel