blog

Big data als verdienmodel?

bouwbreed 458

In onze sector verzamelen we in toenemende mate bouwgerelateerde datagegevens. De digitalisering en informatisering vormen een steeds grotere factor in projectmatige processen en voor de exploitatiefase.

Big data als verdienmodel?

Denk bijvoorbeeld aan zaken als BIM, maar ook aan gegevens afkomstig van het monitoren van Nul-Op-de-Meterwoningen, die weer nodig zijn voor de gebruikers of de Energieprestatie Vergoeding (EPV). Via nieuwe thema’s zoals de digitale deurbellen en circulariteitsvraagstukken inclusief Madaster, generen we belangrijke data. Wij gaan in een project zelfs werken met deelauto’s en ook dáár komen weer gegevens bij vrij.

Kortom, we zijn bezig met technieken die data produceren en de eerste vraag is hoe wij daar zorgvuldig mee omgaan met het oog op privacybeleving en -wetgeving. De auto-industrie worstelt ook met die vraag. En dat is toch bij uitstek een sector waar wij ons graag aan spiegelen en waarvan wij vaak het gevoel hebben dat het vooroploopt. Niet op dit onderwerp.

Hulp is op dit vlak gelukkig op komst. Er wordt namelijk gewerkt aan een zogenoemde DigiDeal Gebouwde Omgeving, kortweg DigiDealGO. Deze DigiDealGO behelst straks sectorbrede afspraken over de uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie in de bouw. De bedoeling is dat later dit jaar de overheid, brancheorganisaties, de installatiesector en de toeleverende industrie de DigiDeal bekrachtigen.

Ik vind dat een goede zaak, want je hebt nu eenmaal handvatten nodig hoe we met al die gegevens omgaan en welke technische en juridische protocollen noodzakelijk zijn. Ik kan mij overigens ook goed voorstellen dat big data een mooi verdienmodel kan zijn. Voor de goede orde, het verkopen van data aan Albert Heijn zodat zij woningeigenaren met aanbiedingen kunnen bestoken gaat mij een stap te ver. Maar wij leggen wel systemen aan en generen gegevens waarover je kunt discussiëren wie daarvan het voordeel kan hebben en tegen welke prijs. De vraag opwerpen is deze overigens nog niet beantwoorden. Het geeft alleen maar aan dat we aan het begin staan van heel veel nieuwe mogelijkheden. Om die goed te kunnen ontdekken en toe te passen hebben we wel de juiste spelregels voor nodig.


Bart Hendriks, Algemeen directeur Hendriks Coppelmans Bouwgroep    

 

Reageer op dit artikel