blog

‘De ondernemende projectmanager is de sleutel tot innovatie’

bouwbreed 530

Sinds een maand heb ik mijn Masterbriefje op zak. Ik deed onderzoek naar hoe je innovatie in de bouw kunt versnellen. En dit is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Ik was oprecht verbaasd over het grote verschil tussen het beeld dat ik van innovatie in de bouw had en de werkelijkheid.

‘De ondernemende projectmanager is de sleutel tot innovatie’

Mijn idee was voornamelijk gevoed door de media met een hoge dynamiek aan innovaties in tv-programma’s, veel succesverhalen in re-, up- en downcycle-artikelen en spectaculaire filmpjes over verduurzaming op internet. En ik dacht ook dat het besef van het terugdringen van CO2-uitstoot en het gebruik van eindige grondstoffen in alle generaties wel geïnternaliseerd waren. Dit gaf mij de incentive om onderzoek te doen naar de mechanismen die leiden tot versnelling van innovatie binnen de bouw.

Oké, mijn onderzoek: Hoe versnel je innovaties in je bedrijf, welke mechanismen moet je hiervoor in werking zetten?

Innoveren valt en staat met de projectmanager. Maar als de projectmanager de voldoening en noodzaak van ondernemen niet in zijn DNA heeft, dan gaat er weinig gebeuren. Alleen een ondernemende projectmanager is nog geen garantie voor het vergroten van het innovatieve vermogen en het versnellen van innovaties.

In mijn onderzoek heb ik de invloed van organisaties op het gedrag van de ondernemende projectmanager in kaart gebracht.

Laten we starten met de projectmanager. Een functie van grote verantwoordelijkheid, tijdsdruk en zijsturing. Ondanks deze tijdsdruk en verantwoordelijkheden, blijkt uit het onderzoek dat wanneer een projectmanager zich ondernemend gedraagt, deze een direct positief effect heeft op innovatie binnen organisaties en andere projecten. Dit laat zien dat zelfs projectmanagers in de grootste projecten innovaties kunnen doorvoeren, wanneer zij zich hiervoor inzetten. Inzet loont dus.

Tevens laat het onderzoek zien dat innovatieve organisaties meer ondernemende projectmanagers in dienst hebben. Er is dus een positief verband tussen het hebben van ondernemende projectmanagers en het innovatieve vermogen van organisaties.

Open houding

Het tweede onderdeel van mijn onderzoek richtte zich op de stimulerende rol van organisaties en het effect hiervan op ondernemend gedrag van projectmanagers. Uit de cijfers blijkt dat een open houding van organisaties en ruimte bieden voor ondernemend gedrag, het innovatieve effect van een individuele projectmanager verdubbeld. Een open houding van organisaties wordt gekenmerkt door de waardering van creativiteit, vernieuwing en risicotolerantie.

Behalve het vaststellen van het effect van deze sturingsmechanismen, is het ook essentieel te weten hoe dit gefaciliteerd kan worden door organisaties:

Het ondernemende gedrag van projectmanagers, als eerste sturingsmechanisme, wordt beïnvloed door het beleid van organisaties. Wanneer een organisatie in haar beleid vernieuwende oplossingen meer waardeert, risicotolerant is en veranderingen in de markt als kans ervaart, heeft dit een positief effect op de ondernemende houding van de projectmanager. Wanneer een projectmanager dit beleid ervaart, is hij meer geneigd zich ondernemend te gedragen. Organisaties die dit vertalen naar beleid dragen namelijk naar projectmanagers uit dat ze in staat zijn beslissingen te kunnen nemen zonder toedoen van de organisatie. Hierdoor voelt de projectmanager meer eigenaarschap en neemt ondernemerschap toe. Dit staat ook wel bekend als “Empowerment & Enrichment” in de motivatietheorie van Herzberg.

Versnelling

Kortom, ondernemende projectmanagers zorgen voor versnelling van innovaties. Ondernemerschap wordt versterkt wanneer organisaties een beleid voeren waardoor projectmanagers ervaren dat ze meer beslissingen mogen nemen en hierdoor meer eigenaarschap tonen. Het resultaat hiervan is dat innovaties sneller doorgevoerd kunnen worden binnen organisaties. Dus de ondernemende projectmanager is de sleutel tot innovatie.


Tobias Somers, Bureau de Bont

 

 

 

 

 

Reageer op dit artikel