blog

Wet kwaliteitsborging zorgt voor steeds meer onrust bij MKB bouwondernemers

bouwbreed Premium 495

Wet kwaliteitsborging zorgt voor steeds meer onrust bij MKB bouwondernemers

Een grote groep MKB bouwondernemers ziet met argusogen toe hoe er wordt omgegaan met hun belangen met betrekking tot de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Zij vinden dat er niet naar hun belangen wordt gekeken en geluisterd, terwijl zij een groot deel van de uitvoering op hun dak krijgen.

De hoofdaannemer zal  er in het nieuwe stelsel zorg voor moeten dragen dat alles wordt vastgelegd in het bouwdossier – consumentendossier. Dit zal een enorme administratie verzwaring betekenen voor de toch al overbelaste administraties van de MKB- bedrijven.

Het zal zeker leiden tot hogere kosten welke doorberekend zullen moet worden naar de opdrachtgevers.

Zo ook de hierbij nog in te huren kwaliteitsborgers;  ze zullen links- of rechtsom kosten met zich meebrengen. De leges zullen na het bestuursakkoord met de gemeenten echt niet naar beneden gaan. Al met al wordt het bouwen mede hierdoor nog  duurder is de mening van de MKB ondernemers.

De betaalbaarheid zal met name voor de particuliere opdrachtgevers zo langzamerhand niet meer op te brengen zijn. MKB-aannemers leveren over het algemeen een goede kwaliteit werk op, waar een WKB weinig aan zal gaan toevoegen.

Bouwadvocaten

Dat de WKB niet volgroeid is bleek de afgelopen weken  duidelijk uit de kritiek uit de hoek van de hoogleraren bestuursrecht en bouwadvocatuur.

Zij voorspellen nog altijd grote juridische problemen als de Eerste Kamer instemt met een wet die de bouwkwaliteit moet verbeteren. Er zijn in hun ogen straks te veel partijen betrokken, met allemaal hun eigen belangen. Als het misgaat dan wijzen ze allemaal weer naar elkaar.

Zij vinden dat de wetgever teveel verantwoordelijkheden bij de aannemers neerlegt.

Verder plaatsen zij kanttekeningen bij de kwaliteitsborgers, die als slagers straks hun eigen vlees keuren. De kwaliteitsborgers zullen straks ook contractpartners zijn.

Versnipperd

Hoe onafhankelijk zijn die dan nog?

In hun ogen is het onduidelijk wat die kwaliteitsborgers gaan toetsen. Opdrachtgevers en kwaliteitsborgers zijn straks vrij om daar onderling afspraken over te maken. Net zoals bijvoorbeeld een architect wordt de kwaliteitsborger een opdrachtnemer.

Het is vervolgens maar de vraag wat je met de opdrachtgever afspreekt. Je moet voldoen aan het Bouwbesluit, dat is de ondergrens, maar hoe groter en breder de opdracht is, hoe groter de verantwoordelijkheid wordt.

Vooral bij grote bouwwerken met een versnipperd bouwproces en veel verschillende contractpartijen voorzien zij juridische problemen.

Wat de MKB ondernemers ook steekt is de periode dat de opdrachtgever nog niet zijn woning mag betrekken, omdat het bevoegd gezag eerst het opleverdossier moet goedkeuren.

Eindtermijn

Dit geeft  extra financiële druk op de aannemers, omdat deze de eindtermijn niet betaald zullen krijgen, voordat de gemeente de woonvergunning zal hebben afgegeven terwijl de woning al gereed is.

Wat gebeurt er als een kwaliteitsborger het afgeven van zijn prestatieverklaring opschort en zijn opdrachtgever hem niet betaalt? Het gevolg zal zijn dat de opdrachtgever de woning niet in gebruik mag nemen. En wat als hij dat toch doet: gaat de gemeente dan handhaven?

En wat is het gevolg als de rechter oordeelt dat de kwaliteitsborger niet had mogen opschorten en zijn opdrachtgever hierdoor schade heeft geleden? Het wetsvoorstel  staat totaal niet stil bij dit soort vraagstukken.

Ook dat de wet eerst alleen zal gaan gelden voor bouwwerken in gevolgklasse I vinden ze een niet te begrijpen zaak. Waar zijn de afgelopen jaren de ongelukken gebeurd? Niet bij de door MKB- aannemers gebouwde woningen en gebouwen, maar bij de gebouwen welke nu niet onder de WKB komen te vallen.

Wil de overheid bereiken dat de veiligheid van gebouwen beter wordt gewaarborgd,  dan vinden MKB-aannemers het verstandiger daar te beginnen.


Gebr. Blomberg, Smilde
Stoffers Bouwbedrijf, Ekehaar
Bouwmaatschappij Hendriks, Assen
Hilberink Bouwbedrijf, Nieuw Balinge
Aannemersbedrijf H. Poortman, Veeningen

Reageer op dit artikel