blog

Transitie niet dwingend maar dringend

bouwbreed 263

“Er is niet maar één manier om de energietransitie goed te laten verlopen”, aldus de directeur van Innax Gebouw&Omgeving, Jörgen Waagenaar. “Door goed samen te werken en elkaar niet de tent uit vechten.” In het artikel in Trouw maakte hij daarbij de vergelijking met het gevecht over welk type stroomsysteem gemeengoed moest worden; gelijkstroom of wisselstroom. Een strijd tussen Thomas Edison en Nikola Tesla 140 jaar geleden. Wat als ze destijds goed met elkaar hadden samengewerkt? Hadden we dan nu efficiëntere energiesystemen gehad?

Transitie niet dwingend maar dringend

Als de noodzaak om tot slimme daadkrachtige oplossingen te komen urgenter zou zijn, moeten we doelgericht samenwerken. Vorige maand hoorde ik historicus Herman Pleij nog zeggen, dat er geen typische Nederlandse identiteit bestaat, maar wel een Nederlandse mentaliteit. Door de eeuwen heen is die mentaliteit organiseren, ondernemen, verbinden en verbeelden. Dat heeft Nederland werelds gemaakt in de 16e en 17e eeuw met De Vereenigde Oostindische Compagnie en in de jaren tachtig en negentig met de Deltawerken in Zeeland.

Volgens de voormalige bevelhebber der strijdkrachten Peter van Uhm moeten we leren van de transitie die de Nederlandse defensie heeft ondergaan.  Waar ‘onze jongens’ in de jaren tachtig met slechts weinig kennis van de inwoners en politieke gevoeligheden naar Libanon werden gestuurd, bouwen ze nu in Afghanistan een nieuw eco-systeem op. Dit volgens het zogenaamde 3D-concept dat voor development, diplomacy en defence staat. Het vormt een succesvolle basis voor tal van duurzame ontwikkelprojecten.

Als we naar de energietransitie kijken bevinden we ons nog in Libanon. De urgentie is nog niet voelbaar en we moeten massaal met elkaar gaan samenwerken om een nieuw duurzaam systeem te ontwikkelen. Daarbij kunnen we leren van voorbeelden uit andere sectoren, zoals de zorg, ict en entertainment wereld. In die werelden zijn we succesvol door onze Nederlandse mentaliteit bij het organiseren, ondernemen, verbinden en verbeelden. Laten we beginnen met efficiënt, doelgericht en concreet met elkaar samen te werken. En laten we de figuurlijke oorlog voorkomen door de energietransitie dringend uit te voeren in plaats van dwingend.


Peter Linders, programmaregisseur Europese OP-Zuid project SBNoM en partner van Kwartiermakers in de Bouw

Reageer op dit artikel