blog

De kracht van onzekerheid

bouwbreed Premium 129

Een prikkelende lezing was het afgelopen vrijdag. Over controledrift, avontuurzin, idealisme en zinnelijke overgave. De verteller, Paul Dijkman, schreef onder bovenstaande titel een boek over leven tussen chaos en orde.

De kracht van onzekerheid

Hij stelt graag de boel op scherp. De als architect opgeleide kunstenaar schildert en schrijft romans en theoretische verhandelingen. Hoe psychologisch zijn invalshoek ook is, hij concretiseert deze altijd aan de hand van voorbeelden in maatschappij, kunst, architectuur en stedenbouw. Dus valt voor ons bouwers hier ook wat te leren.

Dijkman onderscheidt beeldend vier karakters die handelen vanuit twee grondhoudingen: denkers en dromers kiezen voor zekerheid waar doeners en voelers zich overgeven aan onzekerheden.

De denker ruimt zijn stoffige schuur eerst op, kijkt welke gereedschappen er zijn, bedenkt een plan en gaat dan weloverwogen aan het werk. Bang voor onzekerheden dreigt echter het gevaar van overregulering: de valkuil voor vernieuwing en originaliteit.

De doener daarentegen duikt zijn duistere, rommelige schuur in en improviseert met wat ie tegenkomt. Actie! Desnoods met verstand op nul maar vol lef de onzekerheid tegemoet. Klinkt onverstandig, maar zonder zijn improviserende daadkracht in je team ook geen verrassende wending in een ontwerpproces.

De dromer verlaat zijn krakkemikkige schuur en kijkt peinzend naar de hemel. Hij houdt van zekerheid maar is onpraktisch. Een verheven ideaal geeft orde aan het chaotische bestaan. Hij handelt goedbedoeld in dienst van de eenheid maar met de neiging om praktische bezwaren te negeren. Zo kan een gedroomd totaalconcept toch afglijden naar een conflict.

De voeler bouwt zijn schuur van vondsten in zijn weelderige tuin, geeft zich vol passie over aan de onzekerheden van het leven. Is kwetsbaar, ontvankelijk en theatraal. Hij kan zich binnen je organisatie verliezen in één-op-één klantrelaties zonder plan of leiding maar kan ook met zijn hang naar experiment een vernieuwend inzicht verschaffen.

Inkopper: in een gezonde omgeving of organisatie zijn deze karakters met elkaar in balans. De vraag rijst of onze ruimtelijke ordening niet erg naar de orde van denkers en dromers neigt. Waar zijn de rafelrandjes waarin nog het experiment gebouwd kan worden? Ik wens u voor komend jaar wat gezonde vleugjes onzekerheid toe!


Huib van Zeijl, architect partner bij Équipe

Reageer op dit artikel