blog

Aanjagers en tegenstribbelaars

bouwbreed Premium 202

Aanjagers en tegenstribbelaars

Vol goede leesmoed ging ik de Kerstperiode in. Ik kreeg – niet geheel verrassend – te horen ‘neem je weer zoveel boeken mee op vakantie’. En weer kreeg ze gelijk.

Toch verdedig ik me dit jaar dat het gaat om de kwaliteit en niet om de kwantiteit. In dit geval betreft dit het overzichtelijke boek van journalist Marco Visscher over de energietransitie. Tijdens mijn weer eens uit de hand gelopen Twitter-uren de afgelopen weken (geen goed voornemen) zag ik het klimaatdebat enorm uit de hand lopen met dank aan de bijzondere framing van de Telegraaf en Elsevier Weekblad. Je voelt sowieso direct inhoudelijke nattigheid als klimaat moet worden gekoppeld aan ‘leuk-voor-de-oplage-termen’ termen als ‘maffia’, ‘rode khmer’, ‘Taliban’ en ‘politburo’s’.

Zeer herkenbaar in dit opzicht was de introductie van Visscher zijn boek in Vrij Nederland  (https://www.vn.nl/energietransitie-27-lessen/): “de overgang van fossiele naar duurzame bronnen kent in Nederland aanjagers en tegenstribbelaars. Het debat tussen hen lijkt wel een gesprek tussen doven. Journalist Marco Visscher schreef een boek, De energietransitie, om dat debat te ontrafelen en te onderzoeken of een snelle overgang haalbaar en betaalbaar is”.

Visscher biedt met zijn boek de noodzakelijke ontnuchtering en ontspanning in het debat. Mij spreekt les 26 erg aan: “Geen enkele energiebron is perfect. Alle energiebronnen hebben voor- en nadelen, plussen en minnen. Fossiel, duurzaam, kernenergie, alles… De kunst is om voor elke bron nuchter de balans op te maken”. Ik wens dit de bouw- en vastgoedsector ook toe zeker gelet op het paniekerige debat alsof we z.s.m. allen van het gas af moeten en we door de ladder duurzame verstedelijking alleen nog maar gaan voor hoogbouw en microwoningen.

Mijn goede voornemen voor de columns dit jaar is meer te focussen op ‘best’ in plaats van ‘bad’ practices rond duurzame verstedelijking. Ik sluit me hierbij 100% aan bij de woorden van Ron Bormans bij de nieuwjaarstoespraak aan de Hogeschool Rotterdam: “hoe je ook ideologisch aankijkt tegen de klimaatproblematiek, we zullen ooit af moeten van een op fossiele grondstoffen gebaseerde economie…. de moderne samenleving heeft vitale hogescholen en universiteiten nodig”. Vanuit Fontys Hogescholen pak ik deze rol graag op. Een inspirerend 2019 gewenst.


Cees-Jan Pen, Lector De Ondernemende Regio FHMER  • Fontys Hogescholen

 

Reageer op dit artikel