blog

CDA: Te weinig kansen voor MKB bij Europese aanbesteding

bouwbreed 1173

Het Midden en Kleinbedrijf (MKB) is ondervertegenwoordigd bij het winnen van Europese aanbestedingen, zowel in Nederland als in andere Europese landen. Dat is een conclusie uit een afgelopen week aangenomen rapport in het Europees Parlement.

CDA: Te weinig kansen voor MKB bij Europese aanbesteding

In dit rapport roepen de Europarlementariërs op om maatregelen te ontwikkelen die de kansen voor het MKB bij aanbestedingen vergroten. Eén van die maatregelen is het begrenzen van geclusterde Europese aanbestedingen door overheden.

In de afgelopen drie jaar zijn het aantal geclusterde aanbestedingen in de infrastructuur- en bouwsector meer dan verdubbeld. In Nederland neemt daardoor het aantal Europese aanbestedingen steeds verder af. Zo waren er in 2016 nog maar 1055 openbare aanbestedingen in de bouwsector.

Vijf jaar daarvoor waren dat er nog 2500, terwijl de sector toen nog in een diepe crisis verkeerde. Hoewel clustering nu al bij wet verboden is, kunnen gemeenten gemakkelijk een uitzondering aanvragen.

Ook in Brabant zien gemeenten de voordelen van schaalvergroting; zo sloegen vorig jaar de vijf gemeentes Bernheze, Boekel, Landerd, Oss, Uden en Meierijstad de handen inéén bij een rioolreinigingsaanbesteding. Waardoor regionale bedrijven buiten de boot vielen.

Voldoende kansen

Lambert van Nistelrooij, CDA-woordvoerder Interne Markt: “Er ligt een grote druk op overheden om efficiënt met hun schaarse tijd en geld om te gaan. Het MKB is echter een belangrijke motor van de reële economie. Als kleine en middelgrote bedrijven uit de regio verdwijnen doordat zij niet meer mee kunnen komen bij gemeentelijke aanbestedingen, zijn we daar niet mee geholpen.

Den Haag moet deze tijd van economische hoogconjunctuur in de bouw gebruiken om op zoek te gaan naar een middenweg. Waar gemeenten de vrijheid houden om samen op te trekken bij grote opdrachten waar dat een duidelijke meerwaarde heeft, maar waar er ook voldoende kansen blijven voor onze lokale ondernemers.”

CDA-delegatie, Europees parlement

Reageer op dit artikel