blog

Lokale deskundigheid

bouwbreed 517

Lokale deskundigheid

Opzet is niet uitgesloten. Dit zinnetje in een rapport van Bureau Integriteit, BING, leidt tot een vervolgonderzoek van Hoffmann Bedrijfsrecherche. En die stellen weer vast dat uit hun onderzoek niet blijkt dat er integriteitsschendingen zijn gepleegd.

Aan beide rapporten ging overigens een rapport vooraf dat concludeert dat het ambtelijk apparaat onzorgvuldig werk heeft geleverd dat heeft geleid tot onjuiste informatie aan het college.

Wat wil het geval. Gemeente N (ik blijf maar in de forensische traditie) heeft besloten oude bestemmingsplannen onder te brengen in één nieuw bestemmingsplan. Bedoeling was dat het om een conserverend plan zou gaan.

Eigenlijk was het dus een kwestie van samenvoegen wat al vastlag. Hoe gaat dat tegenwoordig? Er komt een projectorganisatie en er wordt ingehuurd en uitbesteed. Iedereen gaat aan de slag en het proces staat natuurlijk onder tijdsdruk.

Veel gaat er goed, maar wat misgaat is ernstig. Samengevat: te veel bouwrechten op een aantal politiek zeer gevoelige locaties. Vergeten is goed naar L x B x H te kijken. Niemand ziet het tijdig, omdat niemand het goed controleert. Vervolgens wijzen betrokkenen naar elkaar. De kous lijkt daarmee af.

In de analyses ontbreekt een belangrijke verklarende factor. Lokale deskundigheid. Die heeft niet alleen betrekking op vakinhoudelijke kennis en op organisatorisch vermogen, maar vooral ook op politiek-maatschappelijke sensitiviteit.

De analyses laten zien dat het met alle drie niet goed zat. Vakinhoudelijk werd er erg geleund op expertise van buiten. Fouten werden niet of nauwelijks hersteld. En er werd niet gestuurd op een lijstje van locaties met het grootste risico. Namelijk het toekennen van te veel rechten aan projecten/locaties die al jaren politiek omstreden zijn. Juist die kennis om dat tijdig te signaleren, dat is lokaal onmisbare kennis. Die kennis mag je van externen niet verwachten.

Lenny Vulperhorst
Adviseur Andersson Elffers Felix Utrecht
l.vulperhorst@aef.nl

 

 

Reageer op dit artikel