blog

Op weg

bouwbreed 1174

Op weg

Een stip op de horizon geeft duiding. Een CO2 neutraal gebouwde omgeving in 2050 is wat dat betreft een uitdagende stip. Zeg maar de heilige graal. Er zijn echter meerdere wegen die daar naar toe gaan leiden.

Bij kantoorgebouwen wordt het begin van de weg bijvoorbeeld omgeven door het laaghangend fruit. Dit fruit bestaat uit enige vaak simpele fysieke aanpassingen aan het gebouw en bewustwording bij de medewerkers. Met slechts wat kleine ingrepen ligt voor een gemiddeld kantoor het Label C binnen handbereik. Eigenlijk is het nog beter om het vizier al een stukje verder op de weg te richten en te streven naar minimaal Label A of (nog beter) een Kantoor vol Energie.

Van belang is dat de wegen vrij van obstakels zijn en er ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen en visies. Zo werkt bijvoorbeeld het huidige financiële systeem niet echt in het voordeel van het verduurzamen van commercieel vastgoed. Duurzaamheid heeft immers slechts een minimale invloed op de waardeontwikkeling van het pand. En ook de split incentive, waarbij de eigenaar in duurzaamheidsmaatregelen investeert terwijl de huurder daardoor een lagere energierekening krijgt en daarvan profiteert, helpt niet echt mee. Kortom, deze wegopbrekingen die moeten worden weggenomen.

Tegelijkertijd zijn er ook nog wegen die ontdekt moeten worden. Een goed voorbeeld daarvan vind ik de in het Klimaatakkoord gepropageerde wijkgerichte benadering. Gemeenten moeten samen met bewoners bepalen welke voorziening het aardgas in de wijk moet vervangen. Dat kan een warmtenet zijn maar ook all electric al dan niet in combinatie met zonne- en windenergie.

In veel wijken en buurten staan ook kantoren. Dus ook de eigenaren van deze kantoren moeten bij de planvorming en het maken van uiteindelijke keuzes worden betrokken. En wellicht kunnen deze gebouwen helpen in het beantwoorden van de energievraag van de buurt. Inderdaad een spannende ontwikkeling want niet zelden hebben de kantoorgebouwen en woningen in een wijk een gescheiden leven geleid.

Wie weet tot wat voor vernieuwende ideeën en innovaties dit straks misschien gaat leiden. Laten we snel op weg gaan.


Donald van den Akker
Programmamanager Platform31/Kantoor vol Energie

Reageer op dit artikel