blog

Kom uit de winkelstand

bouwbreed 332

Kom uit de winkelstand

Binnensteden veranderen van ‘place to buy’ naar ‘place to be and meet’ of cru gezegd, binnensteden zijn te lang gegijzeld door de retailsector.

Dit klinkt op papier allemaal prachtig. Tegelijkertijd lijkt het binnenstadsdebat nog steeds te worden gedomineerd door gratis parkeren als paracetemol voor van alles, debat tussen ontwrichting online en rooskleurige toekomst fysiek winkelen en de koudwatervrees over meer autoluwe centra.

Natuurlijk is en zal winkelen een voornaam onderdeel zijn voor binnensteden. De licht dalende winkelleegstand zegt echter meer over de transformatie waar binnensteden in zitten dan over de groei van de terugkerende winkelstand. Enige relativering is op zijn plaats. Binnensteden draaien echt niet alleen op winkels en winkels draaien eerder op kloppende binnensteden.

We hebben samen met Bureau Louter onderzocht wat de langjarige ontwikkeling is van werkgelegenheid in de retailsector. Het blijkt dat anno nu, 20 procent van de binnenstedelijke banen betrekking heeft op winkels. En dit percentage is sinds 1996 met 2 procent gedaald. Met name vrije tijd en cultuur trekken fors aan, maar er wordt ook steeds meer gewoond en gewerkt in de centra. Het gaat om ‘meer dan winkels alleen’.

Uit een kwalitatieve analyse van Brabantse coalitieakkoorden die we samen met Bureau Bea hebben gemaakt, blijkt dat de veertien grotere Brabantse – en zeker de vijf grootste binnensteden – zich terecht richten op wonen, cultuur, beleving en de openbare ruimte in binnensteden. Men worstelt alleen nog wat met de auto en echt doorpakken met klimaatingrepen. Zeker middelgrote centra geloven nog steeds dat men de noodzakelijke ingrepen in de centra uit kan stellen door het zoveel mogelijk toelaten en verleiden van de auto.

In ieder geval zullen de grotere centra – als je de coalitieakkoorden in Brabant mag geloven – de komende jaren steeds meer uit de winkelstand komen.


Cees-Jan Pen, Lector De Ondernemende Regio FHMER,  Fontys Hogescholen

Reageer op dit artikel