blog

Handen ineen

bouwbreed Premium 399

Handen ineen

De kogel is gelukkig door de kerk. Met de presentatie van de Klimaatwet heeft politiek Den Haag vastgelegd dat Nederland in 2050 nagenoeg CO2 neutraal moet zijn. Daarmee slaat het de piketpaaltjes die houvast geven.

De door zeven politieke partijen ondertekende Klimaatwet is naar mijn gevoel vooral ook een signaal naar de samenleving toe, dat het menens is als het gaat om de verduurzaming van onze leef- en woonomgeving.  Het Klimaatakkoord dat binnenkort verschijnt en de Klimaattafels geven op hun beurt de verdiepingsslag en de richting aan.

Aardgas? Dat willen we niet meer

We tuimelen achterover van de ambities die dit kabinet uitspreekt maar ook van alle uitslagen die momenteel uit de Aedes meter CO2 2050 naar buiten komen. We verbazen ons over de snelle verandering van het sentiment bij de kopers van nieuwbouwwoningen. Zo willen zij bijvoorbeeld het woord aardgas inmiddels helemaal niet meer horen. Het geeft allemaal aan dat de opgave echt enorm is. En om die vastgestelde doelen te halen hebben we elkaar keihard nodig.

De afgelopen dagen schieten telkens de woorden ‘handen ineen’ door mijn hoofd. Natuurlijk, alleen ga je sneller maar samen kom je verder. De Klimaatwet en straks het Klimaatakkoord geven inzichten in wat er moet gebeuren en op welke wijze. Vervolgens moeten we per situatie, per omgeving, per gebied maatwerkoplossingen bedenken. Vanuit Den Haag kunnen we dat niet verwachten en ook niet vanuit de provincie. Dat zullen we in slimme coalities moeten doen.

Alles voor een nette prijs

Tegelijkertijd bespeur ik dat dit besef nog lang niet bij alle opdrachtgevers is doorgedrongen. Ze blijven tenderen in een tijd dat bouwondernemingen al overvraagd worden. Dat levert zeker in het licht van de opgave echter niet het gewenste resultaat. Opdrachtgevers moeten zich bezighouden met het creëren van coalities van partijen.

Deze coalities ontzorgen hen op zaken zoals bijvoorbeeld techniek, kennis, bewonerscommunicatie en omgevingscommunicatie. En dit alles voor een nette prijs. Het is deze manier van samenwerken die er voor zorgt dat alle beschikbare kennis, ervaring en innovaties op de juiste wijze worden ingezet. Met de blik op de toekomst. De handen ineen. Ik kan niet wachten.

Bart Hendriks
Algemeen directeur Hendriks Coppelmans Bouwgroep

 

Reageer op dit artikel