blog

Drie tips om veilig te werken op hoogte

bouwbreed 1213

Drie tips om veilig te werken op hoogte

De veiligheid van materialen is cruciaal als het gaat om het voorkomen van arbeidsongevallen. Dit geldt in het bijzonder voor het gebruik van ladders in de industriële omgeving. Drie tips.

Het aantal ernstige arbeidsongevallen is in 2017 toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor en het vallen van grote hoogte is daarbij een van de meest voorkomende ongevallen. Bedrijven nemen vaak niet de juiste veiligheidsmaatregelen, zijn niet op de hoogte van wettelijke voorschriften of vinden hoge productie belangrijker dan veiligheid.

Gevolg is dat werknemers op een ongunstige omgeving op een daarvoor ongeschikte ladder werken. Wat kunnen bedrijven doen om te verzekeren dat werknemers wel veilig op hoogte kunnen werken en het aantal ongevallen wordt verminderd?

Controleer materiaal

Allereerst is het belangrijk dat je over de juiste uitrusting beschikt die tegelijkertijd in goede staat verkeert. Aanbevolen wordt om ladders minstens om de drie maanden grondig te controleren. Daarnaast wordt een gedetailleerde inspectie – meestal één keer per jaar – aangeraden.

Om ervoor te zorgen dat materiaal veilig is, moeten bedrijven een veiligheidsfunctionaris aanstellen en hen per klus vragen zo spoedig mogelijk een inschatting te maken van de mogelijke risico’s. Effectief veiligheidsmanagement vereist een individuele risicobeoordeling per klus waarbij op hoogte wordt gewerkt. Om deze inschatting te maken, wordt rekening gehouden met onder meer de volgende twee factoren: het doel van het gebruik van de ladder en de duur van de werkzaamheden.

Het maakt bijvoorbeeld een groot verschil of het gaat om het snel vervangen van een gloeilamp, of het urenlang op hoogte staan bij het uitvoeren van uitgebreide onderhoudswerkzaamheden. Als de werkzaamheden veel beweeglijkheid of kracht vereisen, kan het zinvol zijn om in plaats van een conventionele ladder een steiger of platformtrap in te zetten.

Gebruik het juiste materiaal voor de job

Een kwaliteitsladder wordt vooral gekenmerkt door zijn duurzaamheid. Dit geldt zowel voor het ontwerp als het materiaal van de ladders. Zo moeten de ladders gemaakt zijn van materiaal dat kan worden gebruikt in werkplaatsen waar corrosieve chemicaliën worden gebruikt en moeten ze duurzaam zijn zodat ze onder alle weersomstandigheden veilig kunnen worden gebruikt.

Ook moet er rekening gehouden worden met andere milieu-invloeden, zoals ijs, sneeuw en modder, omdat deze de slipvrijheid van een ladder sterk kunnen beïnvloeden. Zelfs in overdekte binnenruimten kan machineolie, water of ander materiaal snel leiden tot gevaarlijke en gladde omstandigheden.

Dit geldt met name voor werkzaamheden aan of in de directe nabijheid van werktuigen, zoals boormachines, waar olie als koelmiddel wordt gebruikt. Het risico van een ongeval wordt beperkt door een hiervoor speciaal ontworpen ladder te gebruiken met een kwalitatieve antisliplaag.

Risico’s werken op hoogte verminderen: drie tips

Om er zeker van te zijn dat je als bedrijf alles in het werk hebt gesteld om de risico’s van werken op hoogte te verminderen, kun je de volgende drie tips volgen:

  1. Controleer ladders regelmatig: het wordt aanbevolen om ladders minstens om de drie maanden te controleren en één keer per jaar een uitgebreide inspectie uit te voeren.
  2. Zorg voor een kwalificatie van een veiligheidsfunctionaris: een inspectie wordt alleen als wettelijk conform beschouwd als deze wordt uitgevoerd door een gecertificeerde interne veiligheidsfunctionaris of een hiervoor getrainde externe specialist.
  3. Veiligheid gaat voor alles: naast jaarlijkse inspecties, moeten bedrijven altijd de veiligheid van hun ladders en platformen in het oog houden. Gespecialiseerde bedrijven en fabrikanten bieden relevante adviezen, instructies en informatie om ervoor te zorgen dat ladders veilig in de werkomgeving worden gebruikt.

Johan van den Oetelaar is Managing Director bij ZARGES B.V.

Reageer op dit artikel