blog

1012

bouwbreed 583

1012

Wie de kranten leest zal al gauw denken dat het Wallenproject in Amsterdam mislukt is. De doelstellingen (doorbreken van de criminele infrastructuur en economische opwaardering) zijn nog lang niet gehaald.

De Rekenkamer verklaart dat als volgt: “de grote ambities voor het 1012-gebied waren niet in evenwicht met de instrumenten en middelen die in het gebied konden worden ingezet”. Dat is ambtelijke taal voor: het bestuurlijk juridisch instrumentarium van de gemeente is beperkt; er was te weinig geld om panden aan te kopen; de criminaliteit ging ondergronds; en er was geen draagvlak om intensief en lang door te gaan (vooral door oppositie van de VVD, zoals ik bij een eerdere evaluatie waar ik bij betrokken was constateerde). Bovendien had niemand bij de start van het project in 2007 kunnen vermoeden dat het gebied te maken zou krijgen met een (voor economische herwaardering) nogal verstorende externe ontwikkeling. Goedkoop toerisme dat zijn eigen economische infrastructuur schept (cafés en toeristenwinkels).

Voor stadsbestuurders is het een boeiende evaluatie want wat is er nodig om effectief te kunnen ingrijpen in je stad? Het rare aan het rapport van de Rekenkamer is evenwel dat alles wat het zogenaamde mislukken van het project bepaalt, wordt omgedraaid in aanbevelingen voor het vervolg. Te weinig draagvlak. Aanbeveling: meer. Te weinig geld. Aanbeveling: meer. Te weinig daadkracht. Aanbeveling: meer.  10 jaar is te kort. Aanbeveling: “een echte transformatie van een buurt vergt een lange adem van misschien wel 30 jaar”.  Ja…., zo lust ik ze ook .

Daarmee is dit rapport geen evaluatie van het project 1012 maar een evaluatie van het optreden van de coalitie die Amsterdam bestuurde in de periode 2014 – 2018. Willens en wetens hebben zij het project laten stranden. Jammer dat de Rekenkamer dit zo omfloerst zegt.

Lenny Vulperhorst, adviseur Andersson Elffers Felix Utrecht

Reageer op dit artikel