blog

Hittestress

bouwbreed Premium 477

Hittestress

Op 25 juni vond in zaal 1931 in ’s Hertogenbosch het Congres Hittestress plaats. Academici, adviseurs, ambtenaren, architecten, ingenieurs, meteorologen, politici, waterschappers, waterstaters zaten met z’n 500en met open mond te luisteren naar de Minister van Nieuwenhuizen (geen familie), Jan Terlouw (87 jaar, maar uiterst deskundig en boeiend) en Gerard van der Steenhoven (directeur KNMI, die ons pas echt aan het schrikken maakte over hittestress). De grote afwezige: de uitvoerende aannemerij.

Een workshopje werd verzorgd door de grote gele buurman van zaal 1931, maar verder geen enkele aannemer. En dat terwijl hier toch de eerste steen werd gelegd voor een enorme aanpassingsopgave op het gebied van klimaatadaptatie die door het de bouwbedrijven moeten worden uitgevoerd.

Zou de reden van hun afwezigheid zijn gelegen in de grote hoeveelheden werk die nu al op hun bordje liggen en de porties die daar binnenkort nog bijkomen in het kader van het klimaatakkoord, de Bouwagenda, het dementie-proof maken van de binnenstedelijke omgeving, het aanstaande Deltaplan Mobiliteit, het langer thuis wonen/verplegen van ouderen etc.?

Is het dan geen tijd dat we iemand eens laten kijken naar de manier hoe wel al deze dingen aan elkaar kunnen vlechten, want er is geen capaciteit om alles ongecoördineerd en apart te doen. Als best practice werd een wijk in Leiden opgevoerd, waar men geheel toevallig toe was aan rioolrenovatie, herbestrating en vervanging van het gasnet. Door dat stomme toeval kon daar alles worden gecoördineerd, is het gas afgesloten en ook klimaatadaptatie gelijk meegenomen en dus een heleboel efficiency behaald.

Maar we kunnen niet vertrouwen op dit soort toeval, hier moet echt werk van worden gemaakt. Werk dat zichzelf dubbel en dwars terugverdient.


Philip van Nieuwenhuizen, voorzitter MKB-Infra

Reageer op dit artikel