blog

Over het nut van sleetse werkplekken

bouwbreed 439

Over het nut van sleetse werkplekken

Millennials brengen ons veel goeds. Ze leren ons dat je ook kunt werken in versleten gebouwen op rommelige plekken met bij elkaar geraapt meubilair. Als de sociale media het maar doen.

Wie goed om zich heen kijkt weet dat versleten gebouwen schaars zijn geworden in Nederland. Alles met potentie is verhipt. En alles zonder enige potentie (want dat is er ook) staat te verpieteren op industrieterreinen tussen bebouwde kommen. Locaties waar herstructurering kansloos is en zelfs millennials hun neus voor ophalen

Nederlandse werknemers zitten er over het algemeen (zeer) goed bij in hun kantoren. De gedachte is dat een moderne en goed verzorgde werkplek bevorderend werkt voor de arbeidsmotivatie, creativiteit en arbeidsproductiviteit.

Meubilair

Maar toen ik daar van de week een aantal vastgoedspecialisten eens op aansprak, kon niemand mij dat overtuigend bewijzen. Ja, praatjes. Vage managementredeneringen over spelplezier en empowerment.

De zegeningen van de nieuwe kantoortuinen. En de kracht van de informele uitwisselingen in de kantoorcafé’s  met zijn afwijkende meubilair en felgekleurde klippan banken. Daar moest ik het mee doen. Naarstig zoeken naar een beetje serieuze vakliteratuur leverde ook niets op.

Bullshit dus? Het zou zo maar kunnen. Maar dat zou ook betekenen dat al die investeringen in de werkplek van morgen parels voor de zwijnen zijn. En als dat een onsje minder zou zijn dit geen effect zou hebben op wat we met elkaar bedenken en maken.

Grappig is tegelijkertijd dat medewerkers op trainingen diep inzicht wordt geboden in hoe en vooral waar innovaties ontstaan. Door hard te zwoegen in een leegstaande garage of een oude loods.


Lenny Vulperhorst, adviseur Andersson Elffers Felix Utrecht
l.vulperhorst@aef.nl

Reageer op dit artikel