blog

De Meta-verandering

bouwbreed Premium 579

De Meta-verandering

De Bouwagenda. De Marktvisie. Nul op de meter. Klimaattafels. Beter Aanbesteden. Duurzame Inzetbaarheid. Instroom. Social Return. Veiligheid. Er komt nogal wat langs als je bij een brancheorganisatie werkt. Programma’s. Problemen. Uitdagingen. Zaken waaraan hard gewerkt wordt. Door steeds wisselende groepen mensen. Ondernemers. Opdrachtgevers. Brancheverenigingen. Overheid. Eén ding hebben ze gemeen: ze willen het anders doen. Beter. Sommigen pleiten voor een revolutie. Anderen pakken het liever wat geleidelijker aan. Maar geen vooruitgang zonder verandering. Zoveel is wel helder.

Maar verandering dwing je niet af van boven. Verandering moet beleefd worden. En geleefd. Doorleefd zo je wil. Om al deze uitdagingen aan te pakken, moeten de organisaties in en rond de bouw dus veranderen. Kunnen veranderen. En dat is een kunst op zicht. Een kunst die een verandering van de organisatie vereist. Een soort meta-verandering dus. Wie de kunst van het veranderen doorheeft, die kan alle uitdagingen aan. Darwin had het lang geleden al door.

Veranderpotentieel als katalysator voor de oplossing van alle problemen. Ik begin bijna te klinken als de zoveelste managementgoeroe. Maar zweverig is het zeker niet bedoeld. Noem het Sociale Innovatie. Noem het Samenwerken 2.0. Noem het Cultuurverandering. Of noem het gewoon een modernisering van de sector. Niet in de techniek, maar in de manier waarop we met zijn allen omgaan. Met respect voor elkaars belangen. Voor elkaars standpunten. En vooral voor elkaars ideeën. Opdrachtgever en opdrachtnemer. Aannemer en onderaannemer. Werkgever en werknemer.

Als we deze slag slaan, kunnen we als sector alles aan. Met een kleine denktank zijn we daarmee aan de slag. Geen grote programma’s en dure consultants. Want er is al zoveel… Hoe laten we het vliegen? Ideeën zijn welkom!


 Mr.drs. Joost Fijneman, Plaatsvervangend directeur Bedrijfsvoering & Dienstverlening Bouwend Nederland

Reageer op dit artikel