blog

David en Goliath

bouwbreed Premium 640

David en Goliath

Donderdag 31 mei was ik aanwezig bij het rondetafelgesprek over de veiligheid van betonvloeren, georganiseerd door de vaste kamercommissie van Binnenlandse Zaken. VNconstructeurs was één van de genodigden voor dit gesprek. Andere genodigden waren onder meer: privaat en publiek toezicht, de onderzoekers TNO en Hageman, Bouwend Nederland en Bubbledeck.

De Tweede Kamerleden waren geïnteresseerd in wat het probleem nu precies is (zowel technisch als qua wet- en regelgeving), hoe groot het probleem is, hoe het opgelost kan worden en hoe het in de toekomst te voorkomen is.

Alle genodigden hadden zich voorbereid op deze vier vragen en de gegeven antwoorden sloten goed aan bij hun positie. Het is dan ook niet verrassend dat de toezichthouders voor meer en beter toezicht pleiten, de aannemers aangeven dat fouten altijd meerdere oorzaken hebben, de onderzoekers meer onderzoek propageren en dat Bubbledeck aangeeft dat er geen probleem is, althans niet met Bubbledeckvloeren.

Bob Gieskens was woordvoerder namens VNconstructeurs. Hij hield een helder betoog over de omvang van het probleem: 100 tot 200 oranje gebouwen en 10 tot 20 rode. Ook gaf hij aan dat de oorzaak van het probleem ligt in het voortdurend oprekken van het toepassingsgebied van breedplaatvloeren. Hij schetste de stand van zaken tot nu toe (geen nieuwe gevallen in de oranje en rode categorie) en hield tot slot een pleidooi voor onderzoek dat leidt tot een duidelijke inkadering van het toepassingsgebied van bouwelementen.

De kwaliteit van de partijen kwam meermalen aan bod. Borging in de beroepsgroepen van constructeurs en toezicht vindt plaats in het Constructeursregister. Ik pleit voor een verdere uitbouw van dit register. Laten we verplicht stellen dat iedere constructeur ingeschreven moet zijn.

Alle partijen, behalve Bubbledeck, waren het er over eens dat het voegdetail de oorzaak is geweest van de instorting. Bubbledeck bleef volhouden dat alles de oorzaak kon zijn behalve het voegdetail. Rob Plug streed als een kleine David tegen Goliath. In tegenstelling tot het bijbelverhaal zal de afloop van dit verhaal anders zijn. De afloop zal te lezen zijn in het rapport van de Onderzoeksraad van Veiligheid.

Paul Rijpstra
Voorzitter VNconstructeurs

Reageer op dit artikel