blog

Vertrouwen

bouwbreed Premium 595

Vertrouwen

De laatste tijd staan er in de media weer de nodige verhalen over de bouwkostenstijgingen. De orderportefeuilles zijn bouwbreed weer goed gevuld en dit heeft, na jaren van schaarste, een prijsopdrijvend effect. Maar wat misschien nóg wel belangrijker is, is dat deze goedgevulde portefeuilles de huidige samenwerking in de keten flink onder druk zetten. En dat zorgt weer voor veel vertraging in de uitvoering.

Zo zijn er inmiddels (onder)aannemers en leveranciers die top-drie-lijstjes maken met daarop namen van opdrachtgevers waarvoor ze wel of niet willen werken. Of er zijn partijen die ‘’ja’’ zeggen en ‘’nee’’ doen en daarmee de afgelopen jaren waarin we als sector bezig waren met een zoektocht naar eerlijkheid en commitment, tenietdoen.

Dit alles leidt tot inefficiency en ergernissen of zelfs een verharding van de onderlinge relatie. Vakmensen melden zich bijvoorbeeld bij de één ziek omdat ze ook op bij een ander op de bouwplaats werkzaam zijn. Het zal duidelijk zijn dat dit soort zaken het vertrouwen onder druk zet. Het is ook een schril contrast met bijvoorbeeld een paar jaar geleden toen we juist heel goed bezig waren met ketensamenwerking en aardig zijn voor elkaar.

Goed ketenparterschap betekent naar mijn mening dat we de samenwerking ook in goede tijden voortzetten. Kijk daarom eens in de spiegel als het gaat om eerlijkheid en commitment. Aan de voorkant wordt er nu vaak “ja” tegen een opdracht gezegd om vervolgens achter de schermen alle zeilen bij te moeten zetten om het werk uit te kunnen voeren. Dat is op zich niet erg, maar een “nee” tegen de opdracht was wellicht voor alle partijen een beter antwoord geweest.

In het verleden kon of durfden aannemers met het oog op de toekomst of uit angst van de shortlist geschrapt te worden een dergelijk antwoord niet te geven. Tegenwoordig zou je mogen verwachten dat er voldoende onderling vertrouwen is opgebouwd en dat een professionele opdrachtgever een dergelijk antwoord begrijpt en zelfs waardeert. Laten we dat opgebouwde vertrouwen, nu het met ons allemaal beter gaat, niet beschamen. Want daarmee schieten we uiteindelijk in onze eigen voet.


Bart Hendriks, algemeen directeur Hendriks Coppelmans Bouwgroep

Reageer op dit artikel