blog

Bewust veilig, voor altijd

bouwbreed 495

Bewust veilig, voor altijd

De dag van de veiligheid is weer achter de rug. Onder het motto ‘Bewust veilig’ stond vorige week de veiligheid op de bouwplaats centraal. Goed dat er een speciale dag hiervoor op touw wordt gezet. Maar naar mijn idee moeten we continu aandacht hebben voor dit onderwerp.

Al is het alleen maar omdat de doelgroep elke keer verandert. Je hebt nu eenmaal telkens te maken met een wijzigende samenstelling van teams op de bouwplaats. Ook lopen er nog leerlingen, anderstaligen, zij-instromers en andere vaklieden, zoals in toenemende mate ict-ers, op de bouw rond.

Praktijkfoto’s

Dat betekent dat je hen telkens op het thema veiligheid moet blijven prikkelen. De kracht zit ‘m immers in de herhaling. Daarom maakte ik mij ook niet zo druk toen deze krant onlangs foto’s met daarop onveilige situaties had geplaatst. De praktijkfoto’s waren als illustratie gebruikt en men vond dat de redactie dit niet had mogen doen.

Eén van de beelden betrof een werk van ons. Het was een foto waarop twee werknemers een dakpan over een kleine afstand naar elkaar toe gooiden. Het was weliswaar een foto uit het verleden, maar je gaat daardoor wél weer met elkaar in gesprek.

Zo hebben we aangegeven dat dit niet meer mag gebeuren, maar we hebben ook met elkaar gekeken naar wat er tussen toen en nu verbeterd is. Je houdt elkaar op deze manier scherp. Daarom vind ik het ook goed als dit soort foto’s met onveilige situaties in de media verschijnen. Het zet aan tot een overdenking en dialoog.

VR-brillen

Veiligheid moeten we iedere dag serieus nemen. Dat begint bij een goed werkoverleg waarin aandacht is voor de vooraf geïnventariseerde veiligheidsrisico’s. Digitale visualisaties gaan ons steeds meer helpen om die risico’s in kaart te brengen, maar vooral ook inzichtelijk te maken.

Met behulp van VR-brillen kunnen we vooraf onveilige situaties in de uitvoering zelfs al letterlijk zien. Daarnaast proberen wij met bewustwordingscampagnes het hele bedrijf tot en met het thuisfront met veiligheid bezig te laten zijn. Daarom: bewust veilig, niet voor één dag maar voor altijd.


Bart Hendriks
Algemeen directeur Hendriks Coppelmans Bouwgroep

Reageer op dit artikel