blog

Het nieuwe bouwteam

bouwbreed 4242

Het nieuwe bouwteam

Het bouwteam is aan een opmars bezig. Steeds meer partijen zien de voordelen van dit ultieme Nederlandse poldercontract. Maar ook al is het imago van het bouwteam positief, toch ontstaat er nog veelvuldig discussie, omdat de UAV-GC gelijktijdig wordt toegepast. Kennelijk zijn er vele variaties in omloop, dus het wordt tijd om wat ordening aan te brengen.

De naam bouwteam heeft in zichzelf al een positieve klank, we werken samen in een team. Dat klopt ook, want dat is de kern van een bouwteam. Al tijdens de ontwerpfase, normaliter het domein van de ontwerpers en ingenieurs, komt de aannemer het ontwerpteam versterken. Het ontwerpteam verandert dan van naam en wordt het bouwteam. Gebruikmakend van de uitvoeringskennis van de aannemer wordt het ontwerp uitgewerkt tot een bestek. Diezelfde aannemer mag vervolgens als eerste en enige een aanbieding maken voor de uitvoeringsfase. Mocht dat niet passen, dan nemen partijen afscheid en zal de opdrachtgever alsnog een aanbesteding moeten houden om een uitvoerende partij te vinden. Als het een passende prijs is, gaat de aannemer het werk realiseren.

We kennen in Nederland een goede standaard voor de bouwteam-overeenkomst, namelijk de VGBouw 1992. Dit model gaat uit van een inspanningsverplichting voor de aannemer in de bouwteamfase en de toepassing van de UAV voor de uitvoeringsfase. In de bouwteamfase is de opdrachtgever leidend en zijn de andere partijen adviserend. Maar we leven in 2018 en we werken inmiddels veelvuldig op basis van een geïntegreerd contract, waarbij meestal de UAV-GC wordt gehanteerd. Daarin is de opdrachtnemer de leidende partij en integraal verantwoordelijk voor ontwerp en realisatie. In de praktijk wordt deze ook vaak van toepassing verklaard, in combinatie met een bouwteam. Maar wie is er dan leidend, wie wordt er verantwoordelijk voor het ontwerp? Wordt de opdrachtgever dan een bijzonder soort adviseur in het bouwteam? Als hier niet duidelijke afspraken over worden gemaakt, wordt het poldercontract al snel een moerascontract, waarin iedereen langzaam weg zinkt.

Als de aannemer in het bouwteam de leidende rol overneemt van de opdrachtgever is het logisch dat hij ook ontwerpverantwoordelijkheid draagt. Maar dat kan dan niet meer op basis van de DNR, want hij wordt dan integraal verantwoordelijk voor ontwerp en uitvoering (uitgaande van het feit dat hij de uitvoering mag doen). En voor die combinatie hebben we juist de UAV-GC samengesteld. Als echter de aannemer verantwoordelijk wordt voor ontwerp en uitvoering, mag hij dan zijn eigen ontwerpers meenemen? Wat is dan eigenlijk nog het verschil met een Design&Construct contract? Wat is nu nog de rol van de opdrachtgever in de bouwteamfase, hoe ver gaat zijn bevoegdheid?

Het zal duidelijk zijn dat het VGBouw 1992 model niet de juiste basis is voor een bouwteam onder UAV-GC. Het wordt dus tijd om twee bouwteamovereenkomsten te ontwikkelen, die voldoen aan de huidige eisen en aansluiten bij de standaarden die we hebben. Dus we krijgen straks een UAV-bouwteam en een UAV-GC-bouwteam. Met name die laatste is waarschijnlijk een welkome nieuwe contractvorm voor opdrachtgevers. want zij mogen immers blijven meepraten in het bouwteam, maar plukken toch – deels – de vruchten van een geïntegreerd contract. Er zijn nog wel wat aandachtspunten, zoals de prijsvorming. In het klassieke bouwteam gaat dat in twee stappen, maar dat proces is bij de UAV-GC niet gebruikelijk. Bij een UAV-GC-bouwteam zou de opdrachtnemer in de bouwteamfase het budget moeten bewaken, dus waarom zou er dan nog een tweede fase in de prijsvorming nodig zijn?

Tenslotte moeten we nog twee goede namen vinden voor de beide bouwteam-overeenkomsten. Wellicht kunnen we onderscheid maken tussen het klassieke bouwteam en het geïntegreerde bouwteam?


Drs. Ing. J.N. de Koning,  Witteveen+Bos

Reageer op dit artikel