blog

Eén winnaar – per jaar

bouwbreed Premium 804

Eén winnaar – per jaar

Oké, uitgangspunt is dat je er helemaal niet aan moet beginnen. Aan een rechtszaak bij een aanbesteding. Zeker als je het ziet als een procedure voor partijen om tot elkaar te komen. Als opmaat naar een samenwerking. Maar toch… Ongeveer 1 procent van de aanbestedingen met enige omvang mondt uit in een procedure. Daarin voelt een inschrijver zich gepiepeld. Meestal omdat de aanbesteder zijn eigen spelregels niet heeft nageleefd. Of omdat de scheidsrechter partijdig was. In de beleving van de inschrijver dan.

Die inschrijver weet dat de aanbesteder dik in het voordeel is. In 2/3 van de gevallen wint de aanbesteder. Je vecht dus voor een kans van 1 op 3, zo lijkt het. Maar zelfs dat is nog een veel te positief beeld! Want je hebt de rechtszaak winnen aan de ene kant, en de aanbesteding winnen aan de andere kant. Als er opnieuw aanbesteed moet worden, heb je de zaak gewonnen. Maar niet de aanbesteding.

Als de aanbiedingen opnieuw beoordeeld moeten worden, heb je de zaak gewonnen. Maar niet de aanbesteding. Uiteindelijk blijkt dat slechts in 6% van alle rechtszaken de klager echt heeft gewonnen: de aanbesteder moet met klager in zee. Als hij tenminste besluit te gunnen. Want zelfs dan kan hij nog besluiten de aanbesteding in te trekken.

Kun je dan in hoger beroep? Om dat percentage nog wat op te krikken? Nee, heeft de Hoge Raad ruim een jaar geleden geconcludeerd. In hoger beroep kan de gunning niet ongedaan gemaakt worden. Dus de opdracht kun je daar nooit mee verkrijgen.

Er zijn ruim 1000 openbare aanbestedingen voor werken per jaar. Dat betekent dat er per jaar gemiddeld nog niet één inschrijver een rechtszaak wint… Rechtsbescherming bij aanbesteden? In Nederland gaat dat niet samen. Wat zou Europa daar eigenlijk van vinden..?

Reageer op dit artikel