blog

Eerste goede voornemen?

bouwbreed Premium 1260

Eerste goede voornemen?

Op de valreep las ik Cobouw 50. 2017. Las. Niet: bladerde door. Ik was benieuwd wat ons de komende jaren te wachten staat. Natuurlijk wordt er primair teruggeblikt door middel van de financiële ‘prestaties’, maar er wordt ook vooruitgekeken tot 2040. Tegelijkertijd las ik analyses van McKinsey over productiviteitsverbetering in de bouw, slimme gebouwen en bouwprocesorganisatie. Wat zou het toch mooi zijn als de meer journalistieke beelden (en opinies) gerelateerd zouden zijn aan op feiten gebaseerde analyses van de McKinsey’s en aan onderzoek van kennisinstituten en universiteiten.

Dat is geen taak voor Cobouw hoor, maar dat roept de vraag op: van wie dan wel? Want er is behoefte aan kennis over daadwerkelijk plaatsvindende ontwikkelingen en gewenste. Aan benaderingen en modellen hoe daar op in te spelen of hoe die ontwikkelingen mogelijk te maken. En aan kennis over de randvoorwaarden waaraan voldaan moet zijn om succesvol te kunnen acteren. Conceptueel. Personeel. Financieel. Technisch. Organisatorisch.

Grondig nadenken over de toekomst is natuurlijk in de eerste plaats een taak voor de bedrijven zelf. Hun bestaansrecht ontlenen zij aan het voldoen aan behoeften van de klant door waarde toe te voegen. En het is logisch dat bedrijven dat liefst niet samen doen: investeren in kennis is investeren in een competitief voordeel. Maar dat ontslaat de top 50 niet van hun verantwoordelijkheid voor een gezonde bedrijfstak. Die verantwoordelijkheid kan niet doorgeschoven worden naar de brancheorganisaties, die immers de gehele bedrijfstak moeten representeren.

Hoe zou dat kunnen? Met een bescheiden bedrag van een paar ton (en dat weer gedeeld door 50) kan een Jaarboek Bouwindustrie worden gemaakt, waarin de meest opvallende nationale en internationale publicaties in korte artikelen worden samengevat. Een soort Harvard Business Review. Jaarlijks. Over de brede bouwindustrie.


Lenny Vulperhorst, adviseur Andersson Elffers Felix Utrecht
l.vulperhorst@aef.nl

Reageer op dit artikel