blog

Bouwteamtruc

bouwbreed 1097

Bouwteamtruc

Professionele opdrachtgevers zijn op dit moment naarstig op zoek naar de borging van bouwcapaciteit. Om hun ambities waar te kunnen maken hebben zij nu eenmaal rugdekking nodig van de bouw. We zien een aantal opdrachtgevers daarin toch aardig doorschieten. Zo worden niet alleen de tenders steeds gevarieerder en complexer, maar met wat ik gemakshalve de bouwteamtruc noem is er iets nieuws ontstaan.

Het werkt als volgt. Selectiebedrijven, adviesbureaus, architectenbureaus en soms de medewerkers van de corporatie organiseren zogenoemde belrondjes waarin ze met mooie praatjes bouwteams proberen te slijten. Het verhaal is dat ze op zoek zijn naar partijen die na het invullen van een kort vragenlijstje worden uitgenodigd aan tafel te komen. Het zijn telefoongesprekken waar geen speld tussen te krijgen is. Dus je kan haast niets anders zeggen dan ‘stuur maar op, dan gaan we het bekijken.’ Wat uiteindelijk in de brievenbus zit is helemaal geen uitnodiging voor een bouwteamaanpak, maar een verkapte en vaak extreem intensieve EMVI. Je wikt en weegt en belt  uiteindelijk de uitvrager met de boodschap: ‘sorry, we doen niet mee’.

De selecteurs gaan vervolgens naar hun baas met de mededeling ‘die bouwers willen niet. We hebben ze een bouwteam voorgehouden en ze willen het gewoon niet.’ En daar begint deze hele kwestie een vervelend karakter te krijgen, want niet zelden krijgt de betreffende bouwonderneming een aantekening die soms gevolgen heeft voor de relatie en vervolgprojecten. Onlangs kregen we te horen dat we niet mee wilden doen en een andere keuze hadden gemaakt. Maar wij zijn feitelijk onder valse voorwendselen gevraagd. Als we het van te voren hadden geweten, dan hadden we direct nee gezegd.

Het is oud gedrag van de opdrachtgevers. Slecht voor het vertrouwen en het schaadt de relaties. Wees open en transparant en kom gewoon met een kort selectielijstje. Wij snappen ook wel dat opdrachtgevers een onderbouwde keuze moeten maken. Maar ga dan serieus één op één in gesprek binnen de gestelde kaders die we allemaal kennen vanuit de ketensamenwerking en investeer in een duurzame samenwerking. Dit soort bouwteamtrucs moeten we niet willen en zijn niet nodig.


Bart Hendriks, algemeen directeur Hendriks Coppelmans Bouwgroep

Reageer op dit artikel