blog

Meer macht bij belangenclubs schept verantwoordelijkheden

bouwbreed 599

Meer macht bij belangenclubs schept verantwoordelijkheden

Afgelopen weekend las ik in het FD de kop: “De Stille Bestuurlijke Revolutie”. Al lezend bekropen mij gemengde gevoelens.

Het artikel beschrijft de beweging van Rutte III om tientallen akkoorden te sluiten op maatschappelijke thema’s. De vraag wordt gesteld of sprake is van bestuurlijke innovatie of van politieke armoede. De schaduwmacht komt steeds meer te liggen bij belangenclubs. Dat is zorgwekkend, aldus één van de geïnterviewden, omdat Nederland dan bestuurd wordt op een niveau waar geen volksvertegenwoordigers aan te pas komen. De democratische controle mist bij belangenclubs, waardoor de burger buiten spel komt te staan.

“Ik bèn zo’n belangenclub!”, dacht ik enigszins boos. “Alsof ik geen rekening houd met mijn leden en met de belangen van burgers!” Tegelijk maakte mijn hart een sprongetje, want meer macht is natuurlijk goed nieuws, al is het dan schaduwmacht. Terwijl ik dit dacht realiseerde ik me dat ik hiermee precíes bevestigde wat het FD-artikel stelde. Kan ik wel waarmaken dat we de belangen van de hele vereniging dienen? En als wij meer macht krijgen, hebben wij dan ook een taak om naast de belangen van de lid-bedrijven rekening te houden met de mensen in onze branche? Of zelfs met de burgers? Ik moest denken aan de Bouwagenda, in potentie ook een akkoord met Rutte III. Is de Bouwagenda klaar voor deze rol?

Dàt de relevantie van het democratisch bestuur tanende is, lijkt me een voldongen feit. Als verenigingsdirecteur ervaar ik iets soortgelijks. Leden zetten zich graag in voor datene waar ze ècht in geloven. Ze zijn minder geïnteresseerd in het regelmatig geven van hun stem. Als vereniging bewegen we mee met deze tendens en zorgen voor een organisatie die verbinding en gelegenheidscoalities faciliteert.

De netwerksamenleving noemen we dat. En die biedt ongelooflijk veel mogelijkheden vanwege zijn enorme mobilisatiekracht. Maar om ècht een deuk in een pakje boter te kunnen slaan, moet je die gemobiliseerde krachten wel richting geven. Dàt vind ik mijn taak als directeur, samen met het bestuur. En op samenlevings-schaal van overheid en politiek, omdat die taak vraagt om democratische controle.


Jacolien Eijer, directeur NLingenieurs

 

Reageer op dit artikel