blog

Escaleren voordat het crisis is

bouwbreed 1167

Escaleren voordat het crisis is

Wat me al een tijdje fascineert is de moeite die het mij als projectdirecteur soms kost om, na het verwerven van een nieuwe mooie opdracht, bij de eindverantwoordelijke van de opdrachtgever aan tafel te komen. Dat niet elke opdrachtgever zelf het initiatief neemt voor een eerste ontmoeting, snap ik nog wel. Wat ik echter niet begrijp is dat er op verzoeken voor een nadere kennismaking soms met argwaan (‘wat wil je dan van me?’) of volledig onbegrip (‘we spreken wel een keer af als er aanleiding voor is’) wordt gereageerd.

Hoe complexer de projecten waar we dagelijks aan werken, hoe complexer ook de  samenwerking. Hoe kundig en gemotiveerd projectteams ook zijn, er gebeuren soms dingen die niet meer binnen het projectteam kunnen worden opgelost. Oorzaken hiervan zijn heel verschillend: van een verstoorde relatie tussen sleutelfunctionarissen tot een politiek besluit dat tot wijziging van de scope leidt waardoor ingrijpende beslissingen over tijd of geld noodzakelijk zijn.

Om in dit soort situaties snel en effectief te kunnen (blijven) acteren, is het belangrijk dat al tijdens de opstartfase van een project een duidelijk escalatiemodel tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt afgesproken. Elk projectteam is immers gebaat bij een betrokken interne opdrachtgever/lijnmanager/projectdirecteur die – als het spannend wordt – kan bijspringen en het formele mandaat heeft om beslissingen te nemen die voor de goede uitvoering van het project noodzakelijk zijn. Daarom is het belangrijk dat de wederzijdse ‘escalatiemanagers’ elkaar na de start zo snel mogelijk ontmoeten en afspraken maken over de wijze waarop ze gezamenlijk een ‘open lijn’ houden om problemen vroegtijdig te signaleren en op te lossen. Een relatie opbouwen terwijl je al midden in een crisissituatie zit, is immers nogal lastig.

Ik hoop dat het gedachtegoed van de Marktvisie zich snel verder verspreidt naar de managementteam- en directietafels. Bij veel projectmanagers en hun teams zie ik écht de wil om in lijn met de Marktvisie te veranderen. Een positieve ontwikkeling die echter volledig wordt doodgeslagen als de eindverantwoordelijken nut en noodzaak van het elkaar leren kennen en begrijpen niet eens inzien.


Ralph van Roessel, directeur Projecten Tauw

Reageer op dit artikel