blog

Onzichtbaar

bouwbreed Premium 1320

Onzichtbaar

Toen ik het lijstje van de nieuwe ministeries zag, was mijn eerste reactie ‘de bouwsector is onzichtbaar geworden’. Waar we vroeger nog een eigen ministerie van Volkshuisvesting hadden, later opgevolgd door Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu, is onze sector nu over maar liefst vier ministeries verdeeld.

Zo buigt het Ministerie van Binnenlandse Zaken zich onder andere over de woningmarkt, de Omgevingswet en onderzoeken over bouwen, wonen en leefomgeving. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de energie-agenda onder zich. Onderwerpen als de huurtoeslag, hypotheekrenteaftrek én publiek- private samenwerkingen (PPS) zijn bij het ministerie van Financiën ondergebracht. En als we te maken hebben met zaken als arbeidsomstandigheden, het beleid rond zzp’ers en asbest moeten we bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aankloppen. Kortom, de bewindslieden Kajsa Ollongren (BZK), Eric Wiebes (EZK), Wopke Hoekstra (F) en Wouter Koolmees (SZW) hebben alle vier een stukje bouwsector in hun portefeuille.

Nu kunnen we dat op twee manieren benaderen. We kunnen natuurlijk vaststellen dat we op het netvlies van vier departementen staan. Maar we kunnen ook de kanttekening plaatsen dat ‘Den Haag’ van de geschiedenis weinig heeft geleerd. Namelijk dat de bouw een belangrijke economische pijler is. Gaat het slecht met de bouw en dus de woningmarkt, dan gaat het immers ook slecht met de economie. Als we van dit gegeven uitgaan zou dat het onderbrengen van het bouwdossier bij één departement rechtvaardigen. Zeker omdat er op het gebied van verduurzaming van de bestaande woningvoorraad een flinke opgave ligt. De Bouwagenda van Bernard Wientjes laat daar geen misverstand over bestaan. Er is heel wat werk aan de winkel. Een sterke regisseur die juist de koers daarvoor uitstippelt en de agenda bewaakt lijkt essentieel.

Hoe de onderwerpverdeling de komende jaren voor de sector gaat uitpakken is daarom een kwestie van afwachten. Wordt het ieder voor zich en God voor ons allen? Dat zou voor onze sector slecht uit kunnen pakken. Ik ga vooralsnog van het positieve uit en hoop dat de vier ministeries voor onze branche juist het lichtend voorbeeld van een goede ketensamenwerking worden.Bart Hendriks, algemeen directeur Hendriks Coppelmans Bouwgroep

Reageer op dit artikel