blog

Drie systeemveranderingen nodig voor ‘Parijs’

bouwbreed Premium 653

Drie systeemveranderingen nodig voor ‘Parijs’

Al jaren worden succesvolle en minder succesvolle pogingen ondernomen om de kantorenvoorraad in Nederland te verduurzamen. Maar het energieverbruik van gebouwen gaat maar niet omlaag. Terwijl het verbruik met driekwart terug moet, willen we de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen. De rest is duurzaam op te wekken. Slechts drie systeemveranderingen zijn noodzakelijk om het verduurzamen van kantoren te versnellen.

Het energieverbruik per gebouw zal inzichtelijk moeten worden gemaakt, de zogenoemde ‘split-incentive’ moet worden opgeheven en de postcoderoosregeling moet op de schop. Hoewel dit onoverbrugbare barrières lijken, liggen de oplossingen verbazingwekkend voor de hand. Maar hier is wel de wetgever voor nodig. De oproep aan het kabinet is dan ook: neem het Klimaatakkoord serieus en hef deze onnodige blokkades zo snel mogelijk op door nieuwe wetgeving te introduceren.

Inzicht in energieverbruik per gebouw: maximaal toegestaan energieverbruik per m2

De eerste blokkade is dat onbekend is hoeveel energie per kantoorgebouw wordt verbruikt. Deze informatie is simpelweg nergens voorhanden. Dan is dus ook onbekend of het energieverbruik wel overeenkomt met het energielabel. In de praktijk blijkt dat er gebouwen zijn met een groen label en een bruin verbruik, en andersom. De huidige wetgeving die energielabels voor kantoorgebouwen verplicht moet daarom worden aangevuld met een maximaal toegestaan energieverbruik per vierkante meter. Hierdoor ontstaat eindelijk inzicht in het daadwerkelijk energieverbruik. Het Kadaster kan deze informatie inzichtelijk maken met medewerking van de energieleveranciers.

Split-incentive oplossen: huren inclusief energie

Ten tweede is er de zogenoemde split-incentive; het systeem waardoor huurders en eigenaren niet evenveel profiteren van investeringen in duurzaamheid. Dit probleem kan in één klap opgelost worden als bij wet wordt geregeld dat alle huren voortaan inclusief energie zijn. Het gaat om de kosten van energie, het management van energie en het installatieonderhoud. Dan is het in het belang van de gebouweigenaar om, net zoals in de Verenigde Staten, een laag energieverbruik na te streven. Het voordeel van het vergroenen van kantoorgebouwen ligt bij de investeerder. Dit moet wettelijk bepaald worden, zodat ook buitenlandse eigenaren zich verplicht voelen. Dit aan de markt overlaten heeft al 30 jaar niet voor een oplossing gezorgd. Door de combinatie van een all-in huurprijs met een maximaal toegestaan energieverbruik per vierkante meter moeten gebouweigenaren in actie komen. Anders zijn ze out of business. Vastgoedfinanciers hebben dit belang al onderkend en vragen een lagere rente als daardoor een gebouw verduurzaamt.

De postcoderoosregeling: postcoderoos-onafhankelijk maken

Tot slot houdt de huidige postcoderoosregeling een verdere versnelling van duurzame energieopwekking tegen. De energie die je opwekt via een zonnepaneel of windmolen waarin je participeert, mag worden verrekend met het eigen energieverbruik als de bron zich binnen jouw postcodegebied bevindt. Er zijn simpelweg te weinig plekken beschikbaar om dit succesvol uit te voeren, terwijl er in de rest van Nederland en op zee nog voldoende ruimte is. Daarom stellen wij voor om deze regeling uit te breiden en postcodeonafhankelijk te maken. En te verbreden, zodat deze verrekening ook voor het bedrijfsleven geldt. Hierdoor wordt het voor eigenaren en huurders veel aantrekkelijker om te investeren in duurzame energieopwekking. Wij verwachten een enorme investeringsimpuls. Deze extra inkomsten voor de overheid kunnen de lagere inkomsten uit de energiebelasting (deels) compenseren. Hierbij stellen we voor dat de duurzame opwekking zo veel mogelijk plaatsvindt op plekken en materialen die al hard zijn. Denk aan parkeerterreinen, geluidswallen, daken en onbenutte stukken grond langs (snel)wegen.

Wij roepen de regering op om zo snel mogelijk de drie systeemblokkades op te heffen die de verduurzaming van Nederland in de weg zitten. Dit leidt tot de gewenste daadwerkelijke daling van het energieverbruik aan de meter en geeft een enorme boost aan de investeringen in duurzame energieopwekking. Alleen op deze manier kunnen wij de stappen zetten die de klimaatafspraken van Parijs dichterbij brengen.Jaap van Rhijn, voorzitter werkgroep kantoren, Deltaplan Duurzame Renovatie

Evert den Boer, CEO Greenchoice

Annemarie van Doorn, directeur Dutch Green Building Council

Maurits Groen, duurzaam ondernemer

Reageer op dit artikel