blog

De grootste misvatting in de bouwwereld

bouwbreed 3559

De grootste misvatting in de bouwwereld

Wanneer je tropisch hardhout gebruikt voor kozijnen, dan hoor je mensen denken ‘daar gaat de Amazone’. Ook menig professionele inkoper van overheid, corporatie of bouwbedrijf gaat ervan uit dat het gebruik van tropisch hardhout onverantwoord of fout is. Dit is echter de grootste misvatting in de bouwwereld. Juist het omgekeerde is waar: wanneer je tropisch hardhout gebruikt uit een duurzaam beheerd tropisch bos, zorg je er juist voor dat dit bos beschermd kan worden. Bijvoorbeeld tegen kaalkap voor oliepalm- of sojaplantages.

Bomen kappen in de tropen en toch het bos beschermen lijkt een tegenstelling, maar dat is het niet. Een FSC-beheerd bos wordt opgedeeld in percelen, ofwel jaarvakken. Uit een perceel wordt maar een beperkt aantal bomen gekapt, vaak maar een of twee bomen per hectare. Hierna wordt het gehele perceel 30 jaar met rust gelaten om te herstellen. Zo blijft het bos gezond. Ieder jaar levert een ander perceel van het bos het gewenste hout. Hoe meer duurzaam hout we in de bouw gebruiken, hoe meer percelen bos we nodig hebben en hoe groter het totale gebied dat we waarde kunnen geven als bos en op die manier kunnen beschermen.

De houten kozijnen van één huis beschermen 2.000 m² bos

Hoe werkt dat in de praktijk? Voor een gemiddelde vrijstaande woning met 12 tot 17 kozijnen, kun je ongeveer 2 m³ tropisch hardhout toepassen. Dat staat gelijk aan een benodigd oppervlakte van 2000 m² FSC-beheerd bos. Een inspirerende gedachte dat je met de kozijnenkeuze van één huis, ergens anders op de wereld een oppervlak aan bos beschermt groter dan dat van je huis en tuin samen.

Groot verschil in milieu-impact bouwmaterialen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO Nederland) voerde enkele jaren geleden een levenscyclusanalyse (LCA) uit naar de bouwmaterialen hout, staal, beton en composiet[1]. In een levenscyclusanalyse worden de milieugevolgen gedurende alle fasen meegenomen: van grondstofwinning, productieproces, transport en onderhoud tot aan de afvalfase. De analyse is gemaakt voor fiets- en voetgangersbruggen. Uit het onderzoek bleek dat het verschil in milieu-impact tussen de materialen heel groot is. Voorbeeld: voor de milieuschade die één composieten fietsbrug veroorzaakt, bouw je zestig houten bruggen. Dit verschil ontstaat vooral bij de productie van het bouwmateriaal. Wanneer je dus kiest voor houten kozijnen bescherm je niet alleen het tropisch bos, je voorkomt ook een enorme schade aan het milieu. Dat is dubbel duurzaam!

Bouwend Nederland als bosbeschermer

Per minuut verdwijnen er wereldwijd 48 voetbalvelden aan tropisch bos door kaalkap. Voor bouwend Nederland ligt er een grote kans om hier iets aan te doen. Afgelopen periode zijn er in Nederland jaarlijks rond de 37.500 grondgebonden nieuwe woningen gebouwd, en dit gaat flink stijgen. Uitgaande van 2 m³ tropisch hardhout voor FSC-hardhouten kozijnen komen we met 37.500 woningen al uit op een benodigde hoeveelheid hout van 75.000 m³ uit een FSC-beheerd bos. Hiervoor kun je een tropisch bosoppervlak van 75.000.000 m² duurzaam beheren. Dit zijn wel 15.000 voetbalvelden die we 30 jaar lang kunnen beschermen!

Het resultaat wordt zelfs nog groter wanneer je niet alleen de nieuwbouw meeneemt, maar ook het onderhoud en de renovatie van alle bestaande acht miljoen woningen in Nederland. De bouwers in Nederland hebben dus de mogelijkheid om een enorm gebied aan tropisch bos te beschermen.

FSC-hout heeft een unieke positie als bouwmateriaal. Liesbeth Gort, directeur van FSC Nederland: ‘Dat hout een zeer milieuvriendelijk materiaal is, staat buiten kijf. Dit wordt in onderzoek en beleid keer op keer bevestigd, en nu de praktijk nog. Daarnaast moeten we een andere belangrijke kwaliteit van hout, met name tropisch hout, niet vergeten. Het FSC-keurmerk is bijna 25 jaar geleden namelijk gestart met als doel de ontbossing in de tropen tegen te gaan. Iedere toepassing van FSC-hout is goed voor duurzaam beheer van een flink stuk bos, in bijvoorbeeld Kameroen of de Amazone. Dankzij onze vraag naar hout staat dat bos er nog steeds, in plaats van eindigend als oliepalm- of sojaplantage. Onze campagne ‘Kies voor hout, red het woud’ heeft tot doel om juist die boodschap actief uit te dragen.’

[1] Vergelijkende LCA studie bruggen (BECO 2013)


Mark Kemna, FSC Nederland

Reageer op dit artikel