blog

We moeten aan de slag

bouwbreed Premium 685

We moeten aan de slag

Het heeft eventjes geduurd maar vorige week was het dan zover: de nieuwe coalitie van vier partijen presenteerde het regeerakkoord. Wat al was uitgelekt bleek een feit, het kabinet gaat de komende vier jaren groener dan groen. En onze sector heeft een grote rol om die ambities waar te maken. Het is volgens mij dan ook voor het eerst sinds lange tijd, dat er over de bouw in een regeerakkoord zoveel woorden zijn geschreven. Daarvoor alle lof aan Bernard Wientjes en consorten die met de Bouwagenda een succesvolle lobby hebben uitgevoerd.

Zo wil het kabinet onder andere de nieuwbouwproductie aanjagen en belemmeringen die een voortvarende bouw in de weg staan wegnemen. Op het gebied van duurzaamheid zet de coalitie in op een fikse verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Behalve het bouwen van gasloze woningen moeten we ook ieder jaar zo’n 50.000 woningen van het gas af gaan halen. En uiteindelijk moet dat aantal groeien naar een slordige 200.000 woningen per jaar. Kortom, we kunnen onze borst nat maken.

De opgave is enorm en uitdagend tegelijk. Tegelijkertijd baart het mij enigszins zorgen dat, hoewel er waarschijnlijk een klimaatminister komt, het kabinet de uitvoering van de verduurzamingsoperatie nadrukkelijk aan andere partijen overlaat. Letterlijk staat er in het regeerakkoord: Duurzaamheid moet door provincies, gemeenten, waterschappen en netwerkbeheerders worden opgepakt.  Zie dat lokaal maar eens te doen. In mijn vorige column bracht ik al het feit ter sprake dat veel gemeenten graag hun eigen draai aan nationale wet- en regelgeving geven. Het hebben van eigen spelregels is niet bevorderlijk voor een soepele realisering van welke opgave dan ook, zo waarschuwde ik.

Ik neem graag de ruimte om die waarschuwing nog een keer te herhalen. Met de huidige formulering in het regeerakkoord is het gevaar voor een lappendeken aan maatregelen, voorschriften en ambities levensgroot. Met als gevolg dat dit een stok tussen de spaken van het verduurzamingswiel wordt.  We moeten daarom als sector een proactieve rol pakken en gezamenlijk met alle partijen een centrale agenda afspreken. We moeten namelijk snel aan de slag.Bart Hendriks, algemeen directeur Hendriks Coppelmans Bouwgroep

Reageer op dit artikel