blog

Het alternatief voor de natte handtekening

bouwbreed Premium 1119

Het alternatief voor de natte handtekening

Mijn vorige column ging over de bureaucratische rompslomp die het gevolg is van het telkens weer vragen om een originele handtekening voor een referentie in een aanbesteding. Natuurlijk heb ik daar, dankzij de hulp van enkele lezers, een oplossing voor.

Een aanbesteder vraagt om een natte handtekening omdat hij zeker wil weten dat de inschrijver kan waarmaken wat hij aanbiedt. De inschrijver is verplicht de waarheid te vertellen in de eigen verklaring en de juiste informatie over de referentie te geven. Zo simpel is het gewoon.

Als een aanbesteder toch twijfelt over de inhoud, dan kan hij aanvullend bewijsmateriaal opvragen. Wat in de praktijk vaak voorkomt is dat een aanbesteder contact opneemt met de opdrachtgever die de referentie heeft verstrekt. De inschrijver moet dan natuurlijk wel de juiste contactpersoon vermelden. Dat kan in de praktijk leiden tot een zoektocht omdat de contactpersoon inmiddels een andere baan heeft. Maar ondanks dit minpunt is dit wel een extra stimulans voor de inschrijver om de waarheid over de referentie te vertellen.

Het is en blijft het de verplichting van de aanbestedende dienst om de juistheid van de inschrijving of aanmelding te controleren. Het verleggen van de verplichting naar de opdrachtgever van de referentie is omslachtig. Het is efficiënter om de verplichting bij de inschrijver te leggen. Laat de inschrijver bewijsstukken leveren, zoals een (standaard) tevredenheidsverklaring, relevante delen van het bestek, foto’s, opleverdocumenten of andere projectinformatie over de referentie. Dit biedt voldoende garanties.

Op deze manier zadel je een inschrijver niet voor iedere aanbesteding op met onnodige lasten om de opdrachtgever van destijds te benaderen. Bovendien verlicht je ook de lasten voor deze opdrachtgevers.

Het lijkt een open deur, maar helaas komt het in de praktijk toch nog voor dat er voor de optie van een natte handtekening wordt gekozen. Volgens mij is er een prima alternatief!Mr. Marissa Willemse, Stichting Marktwerking Installatietechniek (SMI), onderdeel van Uneto-VNI

Reageer op dit artikel