blog

Mindf*ck of mindset?

bouwbreed Premium 839

Mindf*ck of mindset?

In discussiezaaltjes en op sociale media struikelen de deskundigen over de energietransitie en vooral over elkaar. Is #VanGasLos een realistisch perspectief voor de korte termijn, of een onhaalbare utopie van doorgeslagen wensdenkers? Zijn de voorstellen voor de energietransitie niet gebaseerd misleiding, ofwel een mindf*ck? Dat hangt af van je mindset, is mijn antwoord.

Vorige week mocht ik een paar fraaie voorbeelden meemaken van het op het verkeerde been zetten van het menselijk verstand, door ‘Mr. Mindf*ck’ – illusionist Victor Mids bij BGDD. Amusant en leerzaam. Het zette me ook aan het denken. Want komt het niet vaak voor dat we door onze eigen (on)bewuste vooronderstellingen een voor de hand liggende mogelijkheid over het hoofd zien en daardoor net zo onbewust die oplossing als onmogelijk van de hand doen.

Buiten bestaande kaders denken

Neem de energietransitie: de overgang van een fossiele naar een volledig duurzame energie-economie vraagt erom buiten bestaande kaders te denken. Daar zijn we niet zo goed in. Een veel gehoorde tegenwerping is dat volledige transitie onmogelijk is door de discontinuïteit die inherent is aan zon en wind als energiebron Houden we elkaar voor de gek door te doen of er in de toekomst geen windstille winternachten meer bestaan? Een terechte zorg, maar laat dat nu geen smoes worden om op je handen te gaan zitten.

Draagvlak in de maatschappij

De charme van #VanGasLos zit voor mij grotendeels in de duidelijkheid van de boodschap: er komt een ander soort energievoorziening voor iedereen. Als technicus weet ik dat het oplossen van die energievraag nog de nodige hoofdbrekens zal kosten. Ik weet zelfs dat een deel van die oplossing zal liggen in allerlei vormen van groen of synthetisch gas en dat we daar misschien zelfs deels de huidige aardgasinfrastructuur voor zullen inzetten.

Dat is een opgave voor de sector. Maar het gaat nu primair om draagvlak in de maatschappij. Dat draagvlak vraagt om een verandering van mindset. Om dat te bereiken helpt het om een duidelijke en uitdagende stip op de horizon te hebben. Fossielvrij en #VanGasLos voldoen daaraan. Met die mindset is het aan ons als sector om te bewijzen dat het geen mindf*ck wordt.Harm Valk is partner bij de Nieman Groep en senior adviseur.

Reageer op dit artikel